MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 SUPER DEFENSE V1

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Ekstra høytytende dieselmotorolje.

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 er en ekstra høytytende avansert syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å gi fremragende smøring til moderne, høytytende dieselmotorer i vei- eller terrenggående utstyr som brukes under krevende driftsforhold. Denne dieselmotoroljen er utviklet med høytytende baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og gir bedre drivstofføkonomi. Disse baseoljene er forbedret med et avansert tilsetningssystem, som gir en høy grad av beskyttelse for alle deler av motoren. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 er utviklet for å gi lange oljeskiftintervaller i moderne dieselmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til smøremidlene. Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger. Bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Høyere drivstoffinnsprøytningstrykk og forsinket timing øker forbrenningseffektiviteten, men øker også motortemperaturene, flyktigheten og oljens sotavleiring. Den avanserte teknologien i Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 leverer eksepsjonell ytelse i både moderne og eldre dieselmotorer. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykkelse, avleiringer ved høye temperaturer, slamdannelse, oljenedbrytning og korrosjon

Redusert slitasje og lengre motorlevetid

Utmerket kontroll på avleiringer ved høye temperaturer

Redusert motorslitasje og beskyttelse mot sylinderpolering

Utmerket beskyttelse mot ringklebing

Større TBN-reserve

Langvarig beskyttelse mot avleiringer og slitasje

Mulighet for lengre oljeskiftintervaller

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Bedre pumpeevne og oljesirkulasjon

Slitasjebeskyttelse ved oppstart

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Lav flyktighet

Bidrar til å redusere nedbrytningen av viskositeten og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

Utmerket viskositetsindeks

Bredt utvalg av bruksområder for motorer og ulike temperaturer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

•  dieseldrevne sugemotorer og turboladede motorer utviklet av europeiske og japanske produsenter

•  lett og tung lastebiltransport.

•  terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

MG-godkjenning 228.5

MB-godkjenning 235.27

MAN M 3277

MTU-oljekategori 3

VOITH RETARDER oljeklasse A

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

Cummins CES 20072

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CH-4

ACEA E7

ACEA E4

RENAULT TRUCKS RXD

Scania LDF-3

API CI-4

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Tetthet ved 15,6 °C, ASTM D4052

0,868

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,6

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

244

Viskositetsindeks, ASTM D2270

154

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

98

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

15,3

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,6

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.