MOBIL DELVAC MODERN™ 5W-30 ADVANCED PROTECTION V6

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Avansert beskyttelse for motor og utslippssystemer.

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 er en ekstra høytytende avansert syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å gi utmerket beskyttelse og mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende lavutslippsmotorer som utsettes for krevende driftsforhold. Denne motoroljen er sammensatt av avanserte syntetiske baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi. Det avanserte tilsetningssystemet er fagmessig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, som f.eks. dieselpartikkelfiltre (DPF). DPF brukes av de fleste produsenter for å overholde utslippsreglene som gjelder for moderne lastebiler og busser.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende dieseldrevne lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljer. Tettere motordesign, bruk av mellomkjølere og turboladere øker de mekaniske og termiske påkjenningene på smøremidlet. Lavutslippsteknologier, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsutstyr krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer. Den avanserte teknologien i Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 gir eksepsjonell ytelse og beskyttelse av eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF). De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykning, oljenedbrytning, avsetninger i motoren ved høye temperaturer og slamdannelse

Bidrar til lang levetid for oljen i samsvar med OEM-anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)

Bidrar til å hindre fastlåsing av stempelringer for bedre motorbeskyttelse og effektivitet

Utmerket beskyttelse mot slitasje, slipeslitasje, sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpbarhet og oljesirkulasjon for drift på steder med lave temperaturer

Bidrar til å beskytte mot slitasje ved kaldstart

Avanserte komponenter for lavt askeinnhold

Bidrar til å øke effektiviteten og forlenge holdbarheten til eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF)

Avansert sammensetningsviskometri

. SAE 5W-30

. Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

. Veldig lav flyktighet

Kan bidra til å redusere drivstofforbruket i motsetning til motoroljer med høyere viskositet uten at det går ut over motorens levetid (drivstofføkonomien avhenger av kjøretype og kjøreforhold)

Bidrar til å kontrollere viskositetsnedbrytning og redusere oljeforbruket under krevende driftsforhold og høye temperaturer

 

Bruksområder

• anbefales av ExxonMobil for bruk i:

• siste generasjon lastebiler og busser fra MAN som krever MAN M 3677-godkjente smøremidler

• nyttekjøretøy og bussmotorer (kun når disse brukes på steder hvor det brukes drivstoff med ekstremt lavt svovelinnhold) uten partikkelfiltre, hvor det anbefales konvensjonell SAPS-olje iht. MAN M 3277 og M 3275-1 (se alltid brukerhåndboken for det respektive kjøretøyet)

• lett og tung lastebiltransport

• moderne, tungt belastede motorer som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF) iht. anbefalinger i brukerhåndboken

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN M 3677

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 °C, mPa.s, ASTM D5293

5590

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

14,1

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Noack-flyktighet, wt%, ASTM D5800

11,4

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,56

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.