Mobil Delvac Modern™ 5W-30 Extreme Protection

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Ekstremt høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection er en ekstra høytytende dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende lavutslippsmotorer som utsettes for krevende driftsforhold.  Oljen er sammensatt av avanserte syntetiske baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi, samtidig som den gir lengre levetid og opprettholder effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer som f.eks. dieselpartikkelfiltre (DPF).

Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection er også biodieselkompatibel.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende dieseldrevne lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljer. Tettere motordesign, bruk av mellomkjølere og turboladere øker de mekaniske og termiske påkjenningene på smøremidlet. Lavutslippsteknologier, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsutstyr krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer. Den avanserte teknologien i Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection gir eksepsjonell ytelse og beskyttelse av eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF). De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpbarhet og oljesirkulasjon for drift på steder med lave temperaturer.

Bidrar til å beskytte mot slitasje ved kaldstart.

Utmerket beskyttelse mot oljefortykning, oljenedbrytning, avsetninger i motoren ved høye temperaturer og slamdannelse

Bidrar til lang levetid for oljen i samsvar med OEM-anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)

Bidrar til å hindre fastlåsing av stempelringer for bedre motorbeskyttelse og effektivitet

Utmerket beskyttelse mot slitasje, oppskraping, sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

Avanserte komponenter for lavt askeinnhold

Bidrar til å øke effektiviteten og forlenge holdbarheten til eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF)

Avansert sammensetningsviskometri

. SAE 5W-30

. Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

. Veldig lav flyktighet

Kan bidra til å redusere drivstofforbruket i motsetning til motoroljer med høyere viskositet uten at det går ut over motorens levetid (drivstofføkonomien avhenger av kjøretype og kjøreforhold)

Bidrar til å kontrollere viskositetsnedbrytning og redusere oljeforbruket under krevende driftsforhold og høye temperaturer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

 

     •  Siste generasjon lastebiler og busser fra Mercedes Benz som krever smøremidler med MB-godkjenning 228.51

     •  Nyttekjøretøy og bussmotorer (kun når disse brukes i regioner hvor det brukes drivstoff med ekstremt lavt svovelinnhold) uten partikkelfiltre, hvor det anbefales konvensjonell SAPS-olje iht. MB-godkjenning 228.5 (se alltid MB-ark 223.2 og brukerhåndboken for det respektive kjøretøyet)

     •  Lett, middels og tung lastebiltransport

     •  Moderne, tungt belastede motorer som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF) iht. anbefalinger i brukerhåndboken

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 228.51

DQC IV-18 LA

Detroit Fluids spesifikasjon 93K222

MACK EOS-4.5

VOLVO VDS-4.5

MAN M 3775

RENAULT TRUCKS RLD-3

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

IVECO 18-1804 TLS E6

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CK-4

ACEA E6

ACEA E9

DAF Extended Drain

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20086

JASO DH-2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

72,4

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052

0,8561

Viskositetsindeks, ASTM D2270

159

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,97

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

10,5

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.