Mobil Delvac Modern ™ Axle Oil 80W-90 Limited Slip

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Ekstra høytytende girolje for differensialbremser

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 er en ekstra høytytende girolje for motorkjøretøy som er fremstilt av utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem spesielt beregnet på differensialbremser.  Smøremiddelet anbefales av ExxonMobil for bruk i utstyr som krever API GL-5-ytelse, som f.eks. tungt belastede differensialer, aksler og sluttdrev hvor det forventes ekstreme trykk og sjokkbelastninger.

 

Egenskaper og fordeler

Moderne lastebil- og motorkjøretøyutstyr stiller høyere krav til smøremidler som brukes til drivlinjer.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment, større belastning og differensialbremsegenskaper krever forbedrede sammensetninger for å gi differensialer maksimal levetid og optimal ytelse.  Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen.  Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 er utviklet for å tilfredsstille disse utfordringene. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig gode friksjonsegenskaper

Effektiv differensialbremsytelse

God varmestabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer, foruten lengre levetid på pakninger

Beskytter mot slitasje fra lav hastighet/høyt dreiemoment og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet gir reduserte driftskostnader

Utmerket beskyttelse mot rust, misfarging og korrosjon

Mindre slitasje og reduserte vedlikeholdskostnader

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Redusert slitasje og enkel oppstart

God skummingsmotstand

Opprettholder filmstyrken for redusert slitasje

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensning

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     • Differensialbremser, aksler og sluttdrev som krever API GL-5-ytelse

     • Personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt busser og varebiler

     • Utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk

     • Annet industri- og kjøretøysrelatert utstyr som omfatter hypoidgir og andre gir som arbeider under forhold hvor høy hastighet/støtbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

     • Samt ved fabrikkfylling, etterfylling og vanlig oljeskift for lukkede girkasser i motorkjøretøy hvor det anbefales å bruke differensialbremsoljer av SAE 80W-90-kvalitet

     • Ikke egnet for girkasser eller transaksler hvor det anbefales bruk av motorolje eller automatgiroljer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

TE-ML 21N

TE-ML 05N

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 80W-90

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,92

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

115,5

Viskositetsindeks, ASTM D2270

116

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

200

Tetthet ved 15 C, kg/l, ASTM D1298

0,88

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.