Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Ekstra høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Super™ 1400 10W-30 er en høytytende dieselmotorolje som er spesielt utviklet for å gi utmerket smøring av  dieselmotorer som arbeider under krevende forhold.  Denne helårsoljen for dieselmotorer er utviklet med baseoljer som gir utmerket flyteevne ved lave temperaturer, viskositetsstabilitet ved høyere temperaturer og flyktighetskontroll.  Disse baseoljene er styrket med et avansert tilsetningssystem, som gir en høy grad av beskyttelse for alle deler av motoren.  Den optimaliserte viskometrien gir også muligheten til forbedret drivstofføkonomi.    Mobil Delvac Super 1400 10W-30 anbefales av ExxonMobil til bruk i de fleste dieselmotorer, inkludert blandede vognparker.

 

Egenskaper og fordeler

Maskiner med lavere utslipp stiller økte krav til motorsmøremidler.  Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger.   Nye stempelkonstruksjoner fører til høyere temperaturer i øvre ringspor og øker varmebelastningen på smøremidlet.   Høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen og forsinket timing øker forbrenningseffektiviteten, men øker også motortemperaturene og oljens sotbelastning.  Teknologien som Mobil Delvac Super 1400 10W-30 bygger på gir god ytelse for både moderne så vel som eldre dieselmotorer.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God beskyttelse mot oljefortykkelse, oljekoksavleiringer, slamansamling, oljenedbrytning og korrosjon

Kontrollerer oljekoksdannelse Redusert slitasje og lengre motorlevetid Beskytter mot ringklebing

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Beredt «oljepumpbarhet/-sirkulasjon» Slitasjebeskyttelse ved oppstart

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Opprettholdelse av viskositet og redusert oljeforbruk under krevende driftsforhold med høye temperaturer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

- Dieseldrevet utstyr fra ledende japanske, europeiske og nord-amerikanske produsenter

- Lett og tung veitransport

- Industribruk i terreng, inklusive anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

API CF-4

API CG-4

API SF

API SG

API SH

VOLVO VDS-2

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CH-4

API SJ

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 10W-30

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

80

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,7

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Noack-flyktighet, wt%, ASTM D5800

10,7

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

8,9

Viskositetsindeks, ASTM D2270

141

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.