Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 er et helsyntetisk, høytytende smøremiddel med lavt askeinnhold beregnet på tungt belastede, moderne dieselmotorer basert på den nyeste dieselmotorteknologien, som bidrar til lengre levetid på motoren, samt lengre oljeskiftintervaller(1) og mulighet for bedre drivstofføkonomi(2). Dette produktet er utviklet for å levere eksepsjonell ytelse i moderne og eldre, hardt arbeidende motorer, inkludert de med utslippskontrollsystemer. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 anbefales for en rekke krevende bruksområder og driftsmiljøer innen lastebiltransport, gruvedrift, skogbruk, bygg og anlegg og landbruk.

Den fremragende ytelsen til Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 er resultatet av et omfattende samarbeidsprosjekt mellom ExxonMobil og store utstyrsprodusenter samt bruk av den nyeste smøringsteknologien. Resultatet er at dette produktet oppfyller eller overgår kravene til de nyeste API- og ACEA-bransjespesifikasjonene for dieselmotoroljer, samt kravene til mange store amerikanske og europeiske motorprodusenter.

(1) Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for ditt kjøretøy eller utstyr.

(2) Sammenlignet med en SAE 15W-40-motorolje. Den faktiske besparelsen er avhengig av kjøretøyets motortype, utetemperatur, kjøreforhold og viskositeten på den nåværende motoroljen.

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 er en fremragende smøremiddelløsning for moderne og nye motorteknologier som er utstyrt med etterbehandlingssystemer for eksos. Smøremiddelet ble utviklet av ExxonMobil for å opprettholde en unik oksidasjonsstabilitet(3), samtidig som den leverer eksepsjonell flyteevne og pumpbarhet ved lav temperatur for problemfri oppstart i kaldt vær med temperaturer ned til -35 °C. Denne egenskapen, i kombinasjon med det sofistikerte tilsetningssystemet, sørger for eksepsjonell slitasjebestandighet og lang levetid for motoren. Det lave askeinnholdet beskytter samtidig alle etterbehandlingssystemer for eksos for å overholde krav til renere luft. Den avanserte motorrenheten forhindrer avleiringer og holder motoren i stand som om den var ny for en lang og effektiv motorlevetid.

(3) Basert på PC-11-bransjetestdata.

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God pumpbarhet ved lave temperaturer

Pålitelig motorstart og slitasjebeskyttelse ved lave temperaturer

Slitasjebeskyttelse

Redusert motorslitasje gir lengre levetid for motoren

Eksepsjonell oksidasjonsstabilitet (3)

Lange oljeskiftintervaller og hindrer avleiringer

God korrosjonsbestandighet

Beskyttelse av kritiske motorflater i fuktige miljøer

Fagmessig utviklet sammensetning med lav viskositet

Mulighet for drivstofføkonomi (2)

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

    •  de fleste motorgenerasjoner opptil de nyeste og mest sofistikerte dieselmotorene med turbolader, direkte innsprøyting og lavt utslipp, samt alle typer etterbehandlingsteknologier for eksos

    •  motorer til langtransport, både ved høy hastighet og høy belastning, samt kjøring med mye stopping og starting

    •  motorer i terrenggående utstyr som drives med veldig lav hastighet og ekstremt høy belastning

    •  nesten alt dieseldrevet utstyr fra amerikanske og europeiske utstyrsprodusenter

    •  høytytende bensinmotorer og blandede vognparker

Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for ditt kjøretøy eller utstyr.

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K218

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

MTU-oljekategori 2.1

VOLVO VDS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DEUTZ DQC IV-18 LA

DTFR 15C100

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SM

API SN

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

ACEA E7

ISUZU DEO (m/ DPD-utstyrte kjøretøy)

API SL

ACEA E11

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

84

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,8

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 °C, mPa.s, ASTM D5293

6510

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684

16 800

HTHS-viskositet ved 150 ºC, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Viskositetsindeks, ASTM D2270

169

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

12

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

233

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.