Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Smøremiddel for tungt belastede drivlinjer

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 er en girolje designet for bruk i girkasser på kraftige Scania- og MAN-lastebiler.

 

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 er et smøremiddel for drivlinjer som er utviklet for å møte veldig strenge krav til lengre skiftintervaller og garantier.  Oljen er laget for bruk i tungt belastede drivlinjer som krever giroljer med utmerket belastbarhet hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes. Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 er basert på syntetiske baseoljer og avanserte tilsetninger som gir betydelige fordeler sammenlignet med vanlige giroljer.

Den moderne teknologien i Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 sørger for utmerket ytelse, bidrar til å beskytte mot termisk nedbrytning og oksidasjon, gir redusert slitasje og korrosjon, forbedret skjærstabilitet og lengre serviceintervaller.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på motorveiene når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og kontroll som følge av innovative drivlinjedesign.   Designene har endret og økt kravene som stilles til smøremidlene, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varmestabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning på en rekke bruksområder.

 

De viktigste fordelene til Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 omfatter:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer

Lang pakningslevetid

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet / høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet

Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på utstyret

God skjærstabilitet

Bevarer viskositet og filmstyrke under veldig krevende driftsforhold for å hindre slitasje

Dokumenterte egenskaper for friksjonsreduksjon

Har mulighet for drivstofføkonomi og reduserer driftskostnader

Gode flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med vanlige oljer

Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart

God motstand mot skumming

Bidrar til å opprettholde filmstyrken for pålitelig smøring

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

 •  Girolje designet for bruk i girkasser på kraftige Scania- og MAN-lastebiler hvor Scania STO 2:0 G eller MAN 341 type GA2 kreves

     • Tung lastebiltransport

     •  Når det kreves lengre vedlikeholdsintervaller og garantier

     •  Ikke egnet for automatiske, manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN 341 Type GA2

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Scania STO 2:0 G

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 75W-90

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

200

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-40

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

98

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

140 000

Viskositetsindeks, ASTM D2270

175

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

16,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.