Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Smøremiddel for tungt belastede drivlinjer

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 er et helsyntetisk smøremiddel for drivlinjer, som er utviklet for å oppfylle veldig strenge garantikrav og krav til forlengede skiftintervaller.  Produktet er laget for bruk i tungt belastede drivlinjer som krever giroljer med utmerket belastbarhet hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes. Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 er basert på syntetiske baseoljer og avanserte tilsetninger som gir betydelige fordeler sammenlignet med vanlige giroljer.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og kontroll som følge av innovative drivlinjedesign.  Designene har endret og økt kravene som stilles til smøremidlene, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varmestabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert på ekstra kraftige sluttdrev for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning på en rekke bruksområder.

 

De viktigste fordelene til Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer

 

Lang pakningslevetid

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet / høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet

 

Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på utstyret

Fremragende skjærstabilitet

Bevarer viskositet og filmstyrke under veldig krevende driftsforhold for å hindre slitasje

Forbedrede egenskaper for friksjonsreduksjon

Har mulighet for drivstofføkonomi og reduserer driftskostnader

Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med vanlige oljer

Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart

God motstand mot skumming

Bidrar til å opprettholde filmstyrken for pålitelig smøring

Universale egenskaper

Et smøremiddel for tungt belastede manuelle girkasser og bakaksler

 

Bruksområder

 •  Til girkasser, akslinger og andre bruksområder hvor det anbefales å bruke et smøremiddel som oppfyller kravene i API GL-4, GL-5 eller MT-1 og et mildt EP-smøremiddel

     •  Lett og tung lastebiltransport, samt busser og varebiler

     • Terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     •  Andre tungt belastede industrigir, inkludert hypoid- og snekkegir, som drives under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet / lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet / høyt dreiemoment er normen

     • Beregnet for fabrikk- og etterfylling eller påfylling av differensialer, sluttdrev og fordelingsgirkasser

     •   Anbefales for utstyr som reduksjonsgir for vinsjer og girdrev for beltevogner som utsettes for svært lave temperaturer

     •  Når det kreves lengre vedlikeholdsintervaller og garantier

     •  Ikke egnet for automatiske, manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ M3

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-4

API GL-5

Meritor O76-E

Scania STO 1:0

Scania STO 1:1 G 
Meritor O-94

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-90

Viskositetsindeks, ASTM D2270

153

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-48

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

16,6

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

117

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,88

Brookfield-viskositet ved -40 C, mPa.s, ASTM D2983

135000

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.