Mobilube GX 80W-90, 140

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Transmisjonsolje med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobilube GX 80W-90, 140 er en girolje med høy ytelse som er laget av høykvalitets baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Oljen er fremstilt med tanke på tunge girkasser, bakaksler og sluttdrev hvor det kreves beskyttelse mot slitasje og avskalling. Den fungerer utmerket der det kreves API GL-4.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens tunge utstyr setter høyere krav til smøremidlene som brukes til drivlinjer. Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid for utstyret og optimale driftskostnader. Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer. Mobilube GX 80W-90, 140 er laget for å møte disse utfordringene. De viktigste fordelene er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
God termisk stabilitet og motstand mot oksidasjon ved høy temperaturForlenget levetid for girkasse og lager pga minimalt med avsetninger
Lengre levetid for pakninger
Effektiv beskyttelse mot slitasje ved lav hastighet/høyt moment og mot riping ved høy hastighetPålitelige lastbærende egenskaper og redusert slitasje
Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelseForlenget levetid for komponenter
God smøreevne ved lave temperaturerRedusert slitasje ved oppstart og lettere start
Bredt bruksområdeRedusert krav til antall smøremidler
Forenlig med typiske pakninger og tetningerMinimalt med lekkasje og redusert forurensning utenfra

 

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Manuelle girkasser, bakaksler og sluttdrev i tungt materiell som krever API GL-4
  • Vare- og lastebiler i både lett og tung drift
  • Anleggsutstyr, også i bygningsindustrien og landbruket
  • Andre tunge industrielle og automotive girdrifter, som opererer under moderate til harde driftsforhold

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube GX er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner:80W-90140
API GL-4XX

 

Typiske produktdata

Mobilube GX Egenskaper80W-90140
SAE grad80W-90140
Kinematic Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC135447
cSt ved 100ºC14.530.0
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 227010495
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-33-6
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92240260
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520.890.91

 

Helse og Sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil's logo, Pegasus-designen og Mobilube er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.