Mobil Delvac 1™ 5W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Høytytende smøremiddel for tungt belastede dieselmotorer

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1 5W-40 er et helsyntetisk, høytytende smøremiddel for tungt belastede, moderne dieselmotorer som jobber under krevende driftsforhold og bidrar til lang levetid på motoren samt lengre oljeskiftintervaller. Mobil Delvac 1 5W-40 leverer utmerket ytelse i moderne lavutslippsmotorer, inkludert kjøleaggregater og eldre, velholdte motorer. Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales for en rekke krevende bruksområder og driftsmiljøer innen lastebiltransport, gruvedrift, bygg og anlegg, steinbruddsdrift og landbruk. Mobil Delvac 1 oppfyller dessuten kravene i API SL-spesifikasjonen for bensinmotorer som brukes i blandede vognparker.

 

Den utmerkede ytelsen til Mobil Delvac 1 5W-40 er resultatet av et omfattende samarbeidsprosjekt med store utstyrsprodusenter samt bruk av avansert smøringsteknologi. Resultatet er at dette produktet oppfyller eller overgår kravene til de nyeste API-, ACEA-, JASO- og globale bransjespesifikasjonene for dieselmotoroljer, samt kravene til mange store amerikanske, europeiske og japanske motorprodusenter.

 

Egenskaper og fordeler

Mange moderne dieselmotorer med lavt utslipp genererer mer sot og arbeider ved høyere temperaturer enn eldre motorer. Dette fører til en betydelig økning i behovet for høytytende smøremidler. Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger.    Øvre stempelringer sitter høyere, noe som gjør at oljefilmen kommer nærmere forbrenningskammeret og utsetter smøremidlet for alvorlige varmebelastninger. Mobil Delvac 1 5W-30 bevarer en overlegen ytelse under driftsforhold med høye temperaturer. Oljen er også fullt kompatibel med konvensjonelle oljer. De viktigste fordelene omfatter:

1 I forhold til konvensjonelle 15W-40-motoroljer. Faktisk forbedring i drivstofføkonomi er avhengig av kjøretøy/utstyrstype, utetemperatur, kjøreforhold og aktuell oljeviskositet

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Oppfyller eller overgår de krevende spesifikasjonene til viktige utstyrsprodusenter

Én motorolje for blandede vognparker

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Kontrollerer oppbygging av slam ved lave temperaturer og avleiringer ved høye temperaturer

Lav flyktighet, utmerket slitasjebestandighet og begrenset borpolering

God kontroll av oljeforbruk

Fagmessig utviklet sammensetning med lav viskositet

Mulighet for drivstofføkonomi (1)

Veldig god pumpbarhet ved lave temperaturer

Enklere motorstart og redusert slitasje

God korrosjonsbestandighet

Bidrar til lang levetid på kritiske sliteflater

Lange skiftintervaller

Bidrar til driftseffektivisering og generell kostnadskontroll

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger og forseglinger, lengre oljeskiftintervaller

 

Bruksområder

Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales av bruk i ekstremt høytytende dieselmotorer, inkludert moderne lavutslippsmotorer med eksosresirkulering (EGR). Bruksområdene omfatter følgende:

     •  Motorer til langtransport, som drives ved både høy hastighet og høy belastning, samt køkjøring 

     •  Motorer i terrenggående utstyr som drives med veldig lav hastighet og ekstremt høy belastning

     •  Nesten alt dieseldrevet utstyr fra amerikanske, europeiske og japanske utstyrsprodusenter

     •  Kjøleaggregater

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K214

MG-godkjenning 228.50

VOLVO VDS-2

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CG-4

API CF-4

API CF

Caterpillar ECF-1-a

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

CUMMINS CES 20075

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Ford WSS-M2C171-D

GLOBAL DHD-1

RENAULT TRUCKS RXD

ACEA E4

ACEA E7

VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-2

Mack EO-N

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,35

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,854

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

102

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

12

Viskositetsindeks, ASTM D2270

151

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.