Mobil Delvac 1 ATF

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk automatgirolje med avansert teknologi

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1 ATF er en helsyntetisk olje som er anbefalt av Allison Transmission, Inc. og godkjent iht. Allison TES-295-spesifikasjonen.  Oljen er utviklet for å møte de strenge kravene til moderne, tungt belastede automatgir. Sammensetningen av syntetiske baseoljer gir utmerket ytelse selv under noen av de tøffeste driftsforholdene. Oljen sørger for enestående giring og kraftoverføring. Den naturlig høye viskositetsindeksen og stabiliteten til Mobil Delvac 1 ATF bidrar til å beskytte mot termisk nedbryting ved høye driftstemperaturer, samtidig som oljen gir utmerket ytelse ved temperaturer under frysepunktet.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac 1 ATF med avansert teknologi har vist utmerkede egenskaper når det gjelder å oppnå lengre oljeskiftintervaller, langsiktig friksjonsstabilitet og bedre kapasitet ved lav temperatur. Oljen forbedrer i tillegg girkassens generelle holdbarhet og renhet. Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Forbedrede, langvarige friksjonsegenskaper.

Bidrar til å forbedre total samt gi lengre gireffektivitet, jevnere girskift og drivstofføkonomi.

Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet

Sørger for rene girkasser som gir lengre levetid og ytelse selv under noen av de tøffeste kjøreforholdene.

Meget god filmstyrke og slitasjehemmende egenskaper.

Betydelig redusert slitasje og lang levetid for girkassen.

Utmerket flyteevne ved lav temperatur.

Bidrar til å gi rask og pålitelig smøring i minustemperaturer ned til -54 °C.

Fremragende skjærstabilitet.

Viskositeten opprettholdes selv under de mest krevende driftsforholdene med høye temperaturer.

Kompatibel med mineralske ATF-oljer.

Mindre bekymring ved etterfylling og utmerket lekkasjekontroll som følge av kompatibilitet med pakningsmaterialer.

 

Bruksområder

Mobil Delvac 1 ATF anbefales av ExxonMobil for bruk i moderne, høytytende lastebiler, busser, nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, varebiler og annet utstyr som krever prestasjonsnivåer iht. Allison TES-295 eller MB-236.91.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Allison TES-295

Allison TES-468

MB-godkjenning 236.91

VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 013 – Extended Drain

VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 118 – Extended Drain

VOITH TURBO H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 14C

ZF TE-ML 16M

ZF TE-ML 20C

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z12

MAN 339 Typ Z3

ZF TE-ML 16S
TE-ML 25C

 

Typiske produktdata

Egenskap

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

8400

Farge, AMS 1771

Rød

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

236

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

39

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

168

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.