Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk girolje for tungt utstyr

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140  er en helsyntetisk olje for drivlinjer. Den er utviklet for å innfri krevende ytelseskrav, inkludert API GL-5. Produktet er designet for bruk i tunge drivlinjer som krever giroljer med relativ høy viskositet og utmerket lastbæringsevne, og i tilfeller hvor ekstremt trykk og sjokkbelastning forventes. Mobil Delvac 1 Gear Oil er en blanding av syntetisk baseolje og avanserte tilsetningsstoffer som gir betydelige fordeler over mineralgiroljer.

Den tradisjonelle teknologien i Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 gir utmerket ytelse for et bredt spekter av temperaturapplikasjoner, bidrar til beskyttelse mot varmeforringelse og oksidering, gir redusert slitasje og korrosjon, forbedret skjærstabilitet og lengre serviceintervaller.

Den er fremstilt for å gi en naturlig høyere viskositetsindeks ved bruk av syntetiske baseoljer som gir sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn mineraloljer. Denne teknologien sikrer også effektiv smøring ved temperaturer under frysepunktet, uten kanalisering.

 

Egenskaper og fordeler

De innovative drivlinjedesignene som er utviklet med dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder last, dreiemoment, hastighet, pålitelighet og kontroll. Designene har i høy grad endret og økt kravene for smøremidler, slik at disse nå må levere enda høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader. Ekstra kraftige sluttdrev, friksjonskontroll, beskyttelse mot slitasje, varmestabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon, samt pakningsbeskyttelse er funksjoner som må være optimalt balansert for å bidra til økt brukstid for pakninger og gir, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi og evne til å holde høyt dreiemoment ved tung belastning i et bredt spekter av applikasjoner. Nøkkelfordelene innbefatter:

Egenskaper

Potensielle fordeler

Eksepsjonell termisk stabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer.

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimal avleiring.
Lang pakningslevetid

Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighet

Økt lastbæringsevne.
Reduserte vedlikeholdskostnader og lang utstyrslevetid

Fremragende skjærstabilitet

Bevarer viskositet og filmstyrke under sterkt krevende driftsforhold for å hindre slitasje

Suverene flyteegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer.

Redusert slitasje og enkel oppstart

God resistans mot skumming

Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjoner

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Tunge manuelle transmisjoner, akslinger og sluttdrev krever ytelsen til API GL-5
  • Lett og tung lastebiltransport på motorveiene, busser og varebiler
  • Anleggsvirksomhet, inkludert: bygging, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre tunge industrielle gir som omfatter hypoidgir og snekkedrev som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen
  • Differensialer, sluttdrev, fordelingsgirkasser og andre anbefalte girapplikasjoner der smøremidlene oppfyller API-service GL-5, universal- eller EP-giroljer anbefales.
  • Utstyr slik som reduksjonsgir for vinsjer og girdrev for beltevogner som utsettes for svært lave temperaturer
  • Ikke anbefalt for bruksområder som krever API GL-4
  • Ikke beregnet på automatiske, manuelle, eller halvautomatiske transmisjoner der motorolje eller automatgiroljer er anbefalt.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 innfrir eller overgår følgende bransje- og bygningsspesifikasjoner:

 

API GL-5

X

 

 

Typiske egenskaper

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 

 

SAE-klasse

75W-140

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt ved 40 ºC

182

cSt ved 100 °C

25

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

170

Stivnepunkt, °C, ASTM D 97

-45

Flammepunkt, °C, ASTM D 92

203

Tetthet ved 15 °C kg/l, ASTM D 4052

0,89

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.