Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 er en ekstra høytytende dieselmotorolje som bidrar til å forlenge motorens levetid på de mest krevende bruksområdene på vei og i terreng. Samtidig leverer den fremragende ytelse i moderne høyeffektsmotorer med lave utslipp, inkludert motorer med eksosresirkulering (EGR) og etterbehandlingssystemer med dieselpartikkelfilter (DPF) og dieseloksidasjonskatalysator (DOC).  Mobil Delvac MX ESP 10W-30 er fullt bakoverkompatibel og sørger også for fremragende ytelse i eldre, konvensjonelle motorer. Motoroljen innfrir eller overskrider dermed kravene som stilles i servicekategoriene API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS og CH-4, samt kravene til de største OEM-produsentene.

 

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 er resultatet av et omfattende samarbeid med større OEM-produsenter og anbefales av ExxonMobil til bruk på en rekke krevende bruksområder og i driftsmiljøer innenfor lastebiltransport, gruvedrift, anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk.  Dette produktet gir enestående beskyttelse for de mest krevende dieselmotorene, inkludert Volvo-motorer som krever spesialoljer i henhold til VDS-4.5-spesifikasjonen.  Mobil Delvac MX ESP 10W-30 møter eller overgår kravene i API SN-spesifikasjonene for bensinmotorer og blandede vognparker. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 er biodieselkompatibel.*

 

* Følg utstyrsprodusentenes anbefalinger om mulige brukstilpasninger.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 er utviklet med Trimer-tilsetningsteknologi og et blandet rensemiddelsystem for å levere topp prestasjon i både nye og gamle motorer. Den avanserte teknologien i Mobil Delvac ESP 10W-30 gir svært god kontroll over oljefortykning som skyldes sotdannelse og sørger for at totalbasetallet (TBN) holdes konstant ved lange oljeskiftintervaller. I tillegg har den en enestående bestandighet overfor oksidasjon, korrosjon og slitasje, samt avleringer ved høye temperaturer, som resulterer i et lavere oljeforbruk.   Anbefales for bruk med biodiesel, og gir utmerket oksidasjonsstabilitet og stempelrenhet.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende sot- og viskositetskontroll

Bidrar til å opprettholde motorens effektivitet, og gi både motor og olje lengre levetid

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til redusert slamdannelse ved lave temperaturer og avleiringer ved høye temperaturer

Utmerket kontroll over oljeforbruket

Bidrar til lavere oljekostnader på grunn av mindre etterfylling under drift

Fremragende TBN-reserver

Bidrar til forbedret korrosjonsbeskyttelse og lengre oljeskiftintervaller

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Bidrar til å opprettholde viskositeten under bruk med høy belastning og i høye temperaturer, noe som gir økt slitasjebeskyttelse og lang levetid for motoren

God pumpbarhet ved lave temperaturer

Rask oljeflyt bidrar til redusert slitasje når motoren startes opp ved lave temperaturer

Fremragende bestandighet mot korrosjon og slitasje

Lang levetid for kritiske sliteflater

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger, tetninger og etterbehandlingssystemer (DFP og DOC)

Møter eller overgår sentrale OEM-produsenters krevende spesifikasjoner og den nyeste API-kategorien for bensinmotorer

Én motorolje for blandede vognparker

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  de nyeste, høytytende  dieselmotorene med lave utslipp som er utstyrt med etterbehandlingssystemer som bruke dieselpartikkelfilter- og dieseloksidasjonskatalysatorteknologi

     •  høytytende dieselmotorer, inkludert turboladede motorer med EGR-teknologi, samt eldre, konvensjonelle dieselmotorer med naturlig aspirasjon

     •  tungtransport og anleggsmaskiner, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     •  motorveitransport ved både høy hastighet/tung belastning og lokal henting/levering

     •  anleggsmaskiner under krevende driftsforhold med lav hastighet/tung belastning

     •  høytytende bensinmotorer og blandede vognparker

     •  dieseldrevet utstyr fra amerikanske, europeiske og japanske utstyrsprodusenter

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Cummins CES 20086

DQC II-18 LA

Mack EO-O Premium Plus

Cummins CES 20081

MB-godkjenning 228.31

 

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K222

Detroit Fluids spesifikasjon 93K218

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

API CG-4

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

ACEA E9

ACEA E7

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

Caterpillar ECF-3

ISUZU DEO (m/ DPD-utstyrte kjøretøy)

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA E7

ACEA E9

JASO DH-2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-30

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,9

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,867

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

218

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

82

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-33

Totalt basetall, mgKOH/g, ASTM D2896

9,6

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

140

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.