Mobil™ Synthetic Gear Oil 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk smøremiddel for jernbanegirkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 er en helsyntetisk girolje basert på syntetiske baseoljer og et avansert tilsetningssystem.   Produktet er laget for bruk i mange jernbanegirkasser og sørger for fremragende belastbarhet på bruksområder hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes.  Denne giroljen sørger for utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet, høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt stivnepunkt, og flyteevne ved lav temperatur.  Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 oppfyller ytelseskravet i API GL-5.

 

Egenskaper og fordeler

Designet på jernbanegirkasser har endret seg og stiller høyere krav til oljer for å gi høyere ytelse, inkludert mulighet for økt produktivitet og reduserte driftskostnader.   Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 er fremstilt for å gi eksepsjonell ytelse og bidra til lavere smøringsrelaterte driftskostnader. Nøkkelfordelene innbefatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer

Lengre levetid på pakninger

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet / høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet

Bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på utstyret

Bedre friksjonsegenskaper

Bidrar til å redusere driftskostnader

Suverene flytegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer

Bidrar til redusert slitasje og enkel oppstart

God motstand mot skumming

Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

     •  Girkasser som krever ytelse tilsvarende API GL-5

     •  Må ikke brukes til utstyr som krever ytelse tilsvarende API GL-4

     •  Ikke egnet for automatiske, manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer 

 

Kontroller girkasseprodusentens krav til og kriterier for valg av smøremiddel for din bestemte jernbanegirkasse og bruksområde

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302
SEW-Eurodrive
ZF TE-ML 16F

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-90

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,86

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

210

Kinematisk viskositet ved 100 °C, %, ASTM D445

15,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

115

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-45

Viskositetsindeks, ASTM D2270

144

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.