Mobilfluid™ 422

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Ekstra høytytende universal traktorolje

Produktbeskrivelse

Mobilfluid 422 er en ekstra høytytende universalolje for traktorer som er utviklet for å møte eller overgå kravene til gir- og hydraulikkoljer.   Produktet er utviklet for etterfylling ved service og  påfylling av girkasser, sluttdrev og hydraulikksystemer for landbruks- og industritraktorer og annet mobilt utstyr, og spesielt de med oljekjølte bremsesystemer. Produktet er designet med spesielle friksjonsegenskaper for å unngå gnisning og skrangling i våte bremsesystemer, samt for å levere en stabil bremseevne. Mobilfluid 422 kombinerer høytytende baseoljer og avanserte tilsetninger for å kunne levere de ulike smøreegenskapene som kreves av drivlinjene i tungt belastede girkasser og sluttdrev.   

 

Egenskaper og fordeler

Den store belastningen, farten og temperaturene som landbruksmaskiner og annet mobilt utstyr er utsatt for har ført til at kraftoverføringsoljene stadig må innfri høyere krav når det gjelder yteevne, produktivitet og reduserte driftskostnader. Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, viskositetsstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt pumpbarhet er egenskaper som må være korrekt balansert for å gi lengre levetid for clutchen, maksimal bremseytelse og pålitelig drift, selv i ujevnt terreng og under varierende temperaturforhold. Mobilfluid 422 leverer fremragende ytelse i kraftoverføringer for mobilt utstyr, drivaksler, clutcher, kraftuttak (PTO) og hydraulikksystemer. De viktigste fordelene omfatter:

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Forbedrede friksjonsegenskaper, særlig for oljefylte skivebremser

Maksimal bremseytelse med redusert gnisning og skrangling fra bremsene. Optimalisert clutch og kraftuttak.

Kompatibel med clutchmaterialer og elastomerer

Lengre levetid for clutchen, redusert lekkasje og pålitelig respons.

Høy viskositetsindeks med forbedret skjærstabilitet

Helårsytelse med stabil hydraulisk drift.

Utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og messingtæring

Beskytter utstyret i våte eller fuktige miljøer og motvirker for tidlig slitasje.

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Sikrer rask væskesirkulasjon og responsiv kontroll under alle værforhold, også ved lave temperaturer.

Sterke beskyttelsesegenskaper når det gjelder slitasje og ekstreme trykk

Reduserer slitasje, gir lengre levetid for utstyret og lavere vedlikeholdskostnader

Høy varme- og oksidasjonsstabilitet

Gir mindre avleiringer og slam som bidrar til å hindre tilstoppede oljekanaler og nedsatt hydraulisk drivkraft

God filtrerbarhet

Holder systemene rene og gir en jevn drift

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  tungt belastede girkasser, differensialer, sluttdrev, hydraulikksystemer, servosystemer, våtbremser, kraftuttak og hydrostatiske drev som brukes i landbruks-, anleggs- og industrimaskiner

     •  etter- og påfylling av systemer

     •  oljefylte skivebremser i sintret bronse

     •   Må ikke brukes i personbiler med automatgir

     •  Girtyper hvor det kreves et smøremiddel av typen API GL-4 eller SAE 80, med unntak av hypoidgir

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

API GL-4

MASSEY FERGUSON CMS M1135

 

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

Ford ESEN-M2C86-B

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Brookfield-viskositet ved -18 °C, mPa.s, ASTM D2983

9000

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,894

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

85

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

110

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.