Mobiltrans MBT 75W90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Girolje

Produktbeskrivelse

Mobiltrans MBT er en helsyntetisk SAE 75W-90-olje for manuelle girkasser.  Oljen har utmerkede viskositets-/temperaturegenskaper.

 

Egenskaper og fordeler

Mobiltrans MBT er sammensatt med et avansert system av tilsetningsstoffer som gir veldig god varmestabilitet og slitasjebestandighet. Mobiltrans MBT opprettholder lavere temperaturer i girkassen sammenlignet med vanlige giroljer. Den anbefales for de fleste manuelle girkasser, transaksler og hypoidaksler med lett belastning hvor det ikke kreves en API GL-5-olje. Mobiltrans MBT er egnet for bruk i girkasser hvor smøremidlene utsettes for veldig høye temperaturer under full belastning.

 

Bruksområder

Mobiltrans MBT er godkjent iht. MB 235.11-spesifikasjonen som dekker manuelle Actros-girkasser, inkludert de med fordelingsgirkasser.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 235.11

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 75W-90

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, DIN 51398

59000

Flammepunkt COC, ºC, DIN 2592

179

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, DIN 51562 T1

14,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, DIN 51562 T1

96,3

Stivnepunkt, ºC, DIN ISO 3016

-45

Viskositetsindeks, DIN 2909

159

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.