Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk girolje

Produktbeskrivelse

Mobilube 1 SHC 75W-90 er en helsyntetisk, høytytende girolje som er sammensatt av avanserte baseoljer og den aller nyeste tilsetningsteknologien. Denne giroljen er fremstilt med tanke på tungt belastede, manuelle girkasser og bakaksler hvor bruken krever giroljer med fremragende belastbarhet under ulike temperaturforhold, og hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes. Mobilube 1 SHC 75W-90 har utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet, høy naturlig viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt stivnepunkt og fremragende flyteevne ved lav temperatur.

 

Den avanserte teknologien bak Mobilube 1 SHC 75W-90 leverer enestående viskositets-/temperaturegenskaper for en lang rekke bruksområder, som bl.a. optimalisert beskyttelse mot termisk nedbrytning , oksidasjon, slitasje og korrosjon, skjærstabilitet, lengre skiftintervaller og mulighet for bedre drivstofføkonomi. Mobilube 1 SHC 75W-90 benytter den nyeste teknologien innen syntetiske baseoljer og avanserte tilsetningsstoffer som gir betydelige fordeler sammenlignet med vanlige giroljer. Denne teknologien sikrer også effektiv smøring da dette produktet forblir flytende uten å stivne i kanalene ved svært lave temperaturer. Mobilube 1 SHC 75W-90 oppfyller eller overgår API Service MT-1/GL-4/GL-5-klassifikasjonene for giroljer.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har i stor grad forbedret yteevnen til tungt utstyr på og utenfor motorveiene når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og kontroll som følge av innovative drivlinjedesign. Disse designene har endret og økt kravene til giroljene slik at de kan gi høyere ytelsesnivåer, økt produktivitet og reduserte driftskostnader. Friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varme- og skjærstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse samt beskyttelse av pakninger, er funksjoner som må være optimalt avbalansert å ekstra kraftige sluttdrev for å bidra til lengre levetid på girkassen og pakninger, jevn drift, forbedret drivstofføkonomi samt høyt dreiemoment med høy belastning over et bredt spekter av bruksområder. Mobilube 1 SHC 75W-90 er fremstilt for å gi eksepsjonell ytelse og redusere totale smøringsrelaterte driftskostnader i moderne tungt belastede drivlinjer. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer

Lang pakningslevetid

Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, overflatesplintring og ripedannelse fra høy hastighet.

Økt belastbarhet

Reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid for utstyret

Enestående skjærstabilitet

Bevarer viskositeten og filmstyrken under krevende driftsforhold for å hindre slitasje

Utmerket beskyttelse mot rust, misfarging og korrosjon for kobber og kobberlegeringer

Forbedret synkroniseringsytelse og lengre levetid for komponenter

Bedre friksjonsegenskaper

Forbedret girskiftytelse og mulighet for bedre drivstofføkonomi

Suverene flytegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med mineraloljer

Redusert slitasje og lettere oppstart – selv i arktiske forhold

Universale egenskaper

Et smøremiddel for tungt belastede manuelle transmisjoner og bakaksler

God motstand mot skumming

Opprettholder filmstyrken for effektiv smøring

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil som følger:

     •  For bruk i lett og tung lastebiltransport, busser, varebiler og biler

     •  For bruk i utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk

     •  Til girkasser, akslinger og andre bruksområder hvor det anbefales å bruke et smøremiddel som oppfyller kravene i API GL-4, GL-5 eller MT-1 og et mildt EP-smøremiddel

     •  Ikke egnet for automatiske, manuelle eller halvautomatiske girkasser hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer

     •  Bruksområder som krever lengre oljeskiftintervaller og garantier

 

Spesifikasjoner og Godkjennelser

MOBILUBE 1 SHC 75W-90 møter eller overgår følgende industri- og produsentspesifikasjoner:

Scania STO 2:0 A FS

 

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ S1

MB-godkjenning 235.8

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

Mack GO-J

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 21A

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API GL-4

MAN 341 type E3

ZF TE-ML 08

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

API MT-1

R. Bosch AS TE-ML 08

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 07A

Scania STO 1:1 G

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-90

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

202

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

102

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

156

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.