Mobilube GX Series​

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Giroljer for tungt belastede kjøretøy

Produktbeskrivelse

Mobilube GX 80W-90 og 140 er høytytende smøremidler til bruk i tungt belastede gir, som er fremstilt av baseoljer av høy kvalitet og et avansert tilsetningssystem.  Oljene er utviklet for tungt belastede girkasser, akslinger og sluttdrev i kjøretøy hvor det kreves beskyttelse mot slitasje og ripedannelse. De anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves en olje med API GL-4-ytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Moderne tungt belastet utstyr stiller høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede sammensetninger for å gi maksimal levetid på utstyret og minimale driftskostnader.     Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen, som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.   Mobilube GX 80W-90, 140 er utviklet for å møte disse utfordringene.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer

Lengre levetid på pakninger

Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse

Lengre komponentliv

God smøring ved lav temperatur

Redusert slitasje ved oppstart og enkel oppstart

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  tungt belastede, manuelle girkasser, akslinger og sluttdrev som krever API GL-4-ytelse

     •  personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt nyttekjøretøy

     • terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     • andre industrielle og kjøretøysrelaterte bruksområder, inkludert hypoidgir som arbeider under moderate til krevende driftsforhold

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube GX-serien anbefales også av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

140

80W-90

API GL-4

X

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

140

80W-90

API GL-4

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

140

80W-90

Klasse

SAE 140

SAE 80W-90

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,91

0,89

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

260

240

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

30,0

14,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

447

135

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-6

-33

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

104

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.