Mobilube LS 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Girolje for limited-slip-differensialer

Produktbeskrivelse

Mobilube LS 85W-90 er en høytytende girolje for motorkjøretøy som er laget av utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem spesielt beregnet på differensialer.  Smøremiddelet anbefales av ExxonMobil for bruk i utstyr som krever API GL-5-ytelse, som tungt belastede differensialer, aksler og sluttdrev hvor det forventes ekstreme trykk og sjokkbelastninger.

 

Egenskaper og fordeler

Moderne lastebil- og motorkjøretøyutstyr stiller høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment, tyngre belastninger og limited-slip-egenskaper krever forbedrede sammensetninger for å gi maksimal levetid på differensialer og optimalisere ytelse.     Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen.   Giroljen Mobilube LS 85W-90 er utviklet for å tilfredsstille disse utfordringene.   De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig gode friksjonsegenskaper

Effektiv limited-slip-ytelse

God termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer, foruten lengre levetid på pakninger

Beskytter mot slitasje fra lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet reduserer driftskostnader

Utmerket beskyttelse mot rust, misfarging og korrosjon

Mindre slitasje og reduserte vedlikeholdskostnader

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Redusert slitasje og enkel oppstart

God motstand mot skumming

Opprettholder filmstyrken for redusert slitasje

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  limited-slip-differensialer, aksler og sluttdrev som krever API GL-5-ytelse

     •  personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt busser og varebiler

     •  utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk 

     •  annet industri- og kjøretøysrelatert utstyr som omfatter hypoidgir og andre gir som arbeider under forhold hvor høy hastighet/støtbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

     •  Fabrikkoppfylling, etterfylling og vanlig oljeskift for lukkede girkasser i motorkjøretøy hvor det anbefales å bruke limited-slip-oljer av SAE 85W-90-kvalitet

     •  Ikke egnet for girkasser eller transaksler hvor det anbefales å bruke motorolje eller automatgiroljer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 12C

ZF TE-ML 16E

ZF TE-ML 21C

 

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

API GL-5

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 85W-90

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,90

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

216

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

153

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

Viskositetsindeks, ASTM D2270

100

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.