Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil grease , Norway

Smørefett for kjøretøy

Produktbeskrivelse

Mobil Chassis Grease LBZ er et halvflytende smørefett basert på syntetiske oljer med konsistens NLGI 00-000. Det har blitt spesielt utviklet for sentralsmøring i kommersielle kjøretøyer. Produktet inneholder antioksidanter, korrosjonsbeskyttelse samt tilsetningsstoffer mot ekstremt trykk og slitasje. Pga av smørefettets spesielle formel og halvflytende konsistens, har Mobil Chassis Grease LBZ utmerket flyteevne selv ved meget lave temperaturer og i lange rørledninger. Oljefilmen hefter godt og renner ikke av, selv ved stans. Smøremidlet flyter raskt til smørepunktene. Den gode beskyttelsen mot rust holder også mot veisalt og faren forbundet med rust på understellets smørepunkter. Mobil Chassis Grease LBZ er kompatibelt med pakninger laget av NBR, ACM og FKM, så lenge disse er egnet for driftstemperaturene.

Egenskaper og fordeler

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
God pumpbarhet i sentraliserte systemer selv ved lave temperaturerMulighet for å rasjonalisere til ett produkt
Utformet for sentraliserte smøresystemerReduserte driftsutgifter sammenlignet med manuell smøring pga. lavere vedlikeholdsutgifter og økonomisk i bruk
Redusert slitasje under tung belastning og vibrasjoner. Utmerket beskyttelse mot slitasjeGir utstyret god pålitelighet og tilgjengelighet
God beskyttelse mot rust og korrosjon og motstandsdyktig mot vannutvaskingForbedret beskyttelse av utstyret og god smøring selv i nærvær av vann
Kontrollert oljeutskillingBalanserte smøreegenskaper for lengre driftstid

 

Bruksområde

Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

Mobil Chassis Grease LBZ er egnet for sentralsmøring som krever halvflytende smørefett i kommersielle kjøretøyer. Det kan brukes mellom -50 °C og 100 °C.

Det anbefales til smøringssystemer fra følgende produsenter som krever et halvflytende fett:

  • Willie Vogel, Berlin (til -25 °C )
  • Mercedes Benz (Datablad 264 Halvflytende smørefett).

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Chassis Grease LBZ har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser: 
Mercedes BenzMB-Approval 264.0
MANMAN 283 Li-P 0-000

 

Typiske produktdata

Mobil Chassis Grease LBZ 
NLGI-klasse00-000
Baseoljeviskositet v/ 40°C, cSt, DIN EN ISO 310442
FortykkerLitium
Fargebeige - brun gjennomsiktig
Penetrasjon bearbeidet, 25°C, ASTM D 217435-445
Dråpepunkt, ASTM D 2265, °C›160
4-ball-sveis, belastning, N, DIN 51350-42200
Strømningstrykktest v/ -35°C, hPa, DIN 5180550
Temperaturområde, kontinuerlig drift-40°C til +100°C

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil Chassis Grease LBZ er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.