Mobil Polyrex™ EM-serien

Mobil grease , Norway

Lagerfett for elmotorer

Produktbeskrivelse

Kvalitetssmøremidlene i Mobil Polyrex™ EM-serien er spesielt utviklet for lagre i elmotorer. Det avanserte fortykningsmiddelet og den spesielle produksjonsteknikken gir bedre lagerfunksjon og beskyttelse, og bidrar til lengre levetid for elmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Polyrex EM og Mobil Polyrex EM 103 har følgende egenskaper og fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lang levetid

Veldig lang levetid, smøring av kule- og rullelagre som arbeider ved høy temperatur, spesielt i levetidssmurt utstyr

Avansert polyureabasert fortykningsmiddel

Økt holdbarhet i forhold til vanlige polyureafett når de utsettes for mekaniske skjærkrefter

Utmerket korrosjonsbestandighet

Mobil Polyrex EM og Mobil Polyrex EM 103 beskytter mot rust og korrosjon.Mobil Polyrex EM gir ekstra beskyttelse ved moderate saltvannsbaserte vannvaskforhold sammenlignet med Polyrex EM 103

Støyreduserende egenskaper

Mobil Polyrex EM er egnet for smøring av kulelagre som brukes på områder hvor det kreves lite støy

 

Bruksområder

Mobil Polyrex EM anbefales av store lager- og elmotorprodusenter til langvarig smøring av kule- og rullelagre i elmotorer.

 

Mobil Polyrex EM 103 anbefales spesielt til vertikalt monterte lagre eller svært store motorer hvor utstyrsprodusentene kan kreve en stivere fettkonsistens.

 

Mobil Polyrex EM-smørefett har vist seg å være blandbare med flere av ExxonMobils litiumkompleksbaserte smøremidler, samt konkurrerende mineralske polyureaprodukter for elmotorer som fastslått ifølge metodikken i ASTM D6185.  Ta kontakt med din Mobil-representant ved spesifikke spørsmål angående blandbarhet.

 

De viktigste bruksområdene inkluderer:

     •  Lagre i elmotorer

     •  Viftelagre

     •  Pumpelagre for høye temperaturer

     •  Fabrikkfylte, levetidssmurte lagre

     •  Kule- eller rullelagre som krever lav oljeutskillelse pga. høye driftstemperaturer

     •  Mobil Polyrex EM til kule- eller rullelagre som brukes i støysensitive miljøer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBIL POLYREX EM

DIN 51825:2004-06 - K 2 P -20

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL POLYREX EM

MOBIL POLYREX EM 103

Klasse

NLGI 2

NLGI 3

Fortykker

Polyurea

Polyurea

Farge, visuell

Blå

Blå

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 C, klassifisering, ASTM D4048

1A

1A

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

Pass

Pass

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

260

270

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,41

0,6

Dreiemoment ved lav temperatur, under drift, -29 C, g-cm, ASTM D1478

405

910

Dreiemoment ved lav temperatur, oppstart, -29 C, g-cm, ASTM D1478

3630

5840

Smørevirkningstid ved 177 C, timer, ASTM D3336

750+

750+

Oljeutskilling, 0,25 psi, 24 timer ved 25 C, wt%, ASTM D1742

0,5

0,1

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

285

250

Penetrasjon, endring fra 60x til 100 000x, 0,1 mm, ASTM D217

40

40

SKF Emcor-rusttest, 10 % syntetisk sjøvann, ASTM D6138

0 , 1

 

Viskositet ved 100 C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

12,2

12,2

Viskositet ved 40 C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

115

115

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

95

Vannvasking, tap ved 79 C, wt%, ASTM D1264

1,9

0,8

 

Helse og Sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.