Mobil Polyrex EM™-Serien

Mobil grease , Norway

Lagerfett for elektriske motorer

Produktbeskrivelse

Mobil Polyrex EM™-serien er smørefett av meget høy kvalitet som er spesielt formulert til lagersmøring i elektriske motorer. Smørefettenes avanserte fortykningsformulering og fabrikasjonsteknikk gir bedre lagerytelse og beskyttelse, og bidrar til lang levetid for motoren.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Polyrex EM og Mobil Polyrex EM 103 tilbyr følgende egenskaper og fordeler:

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
Smørefettets levetid er suveren Fremragende egenskaper for lang levetid og høytemperatursmøring av kule- og rullelagre, spesielt i applikasjoner med lagre forseglet for livstid
Avansert polyurea-fortykningsmiddel Økt holdbarhet i forhold til konvensjonelle polyurea-smøremidler når utsatt for mekaniske skjærkrefter
Utmerket korrosjonsbestandighet Mobil Polyrex EM og Mobil Polyrex EM 103 beskytter mot rust og korrosjon. Mobil Polyrex EM gir ekstra beskyttelse under mild vannutvasking med saltvann versus Polyrex EM 103
Lavstøy-egenskaper Mobil Polyrex EM er egnet for smøring av kulelagre til mange støyømfintlige applikasjoner

 

Bruksområder

Mange ledende produsenter av lagre og elektriske motorer anbefaler Mobil Polyrex EM smørefett for langvarig smøring av kule- og rullelagre i de elektriske motorene de produserer.

Mobil Polyrex EM 103 anbefales for mer spesifikke bruksområder som f.eks. vertikalmonterte lagre, eller meget store motorer der OEM (den origanleutstyrsprodusenten) kan kreve at smørefettet bør ha en stivere konsistens.

Mobil Polyrex EM smørefett har vist seg å være blandbare med flere av ExxonMobils smøremidler med litiumkompleks, så vel som med konkurransedyktige mineralske polyurea-produkter for elektriske motorer, fastslått ifølge metodikken i ASTM D6185. For spesifikke spørsmål angående blandbarhet, ta kontakt med din Mobil -representant.

De viktigste bruksområdene innbefatter: 

  • Lagre i elektriske motorer
  • Viftelagre
  • Høytemperatur-pumpelagre
  • Fabrikkfylte kulelagre, forseglet for livstid
  • Kule- eller rullelagre som krever lav oljeutskillelse pga. høye driftstemperaturer
  • Mobil Polyrex EM for kule- eller rullelagre som drives i støyømfintlige miljøer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

 

Mobil Polyrex EM møter eller overgår kravene til: EM EM 103
DIN 51825: (2004-06) K2P-20

 

 

Typiske produktdata

 

Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
NLGI-grad 2 3
Farge Blå Blå
Baseoljeviskositet, ASTM D 445
cSt v/ 40°C 115 115
cSt v/ 100°C 12,2 12,2
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 95 95
Penetrasjon, ASTM D 217 bearbeidet, 60 slag, mm/10 285 250
Penetrasjonsendring etter 100.000 slag, ASTM D 217, mm/10 40 40
Dråpepunkt, ASTM D 2265, °C 260 270
Oljeseparasjonstest, ASTM D 1742, % 0,5 0,1
Fettets levetid ved høy temperatur, ASTM D 3336, timer v/ 177°C 750+ 750+
4-ball-slitasjemerke, ASTM D 2266, 40 kg, 1200 rpm, 75 °C, 1 t, mm 0,41 0,6
Dreiemoment ved lav temperatur, ASTM D 1478, g-cm v/ -29°C
Start 7500 9300
Drift 800 1000
EMCOR korrosjon, 10% syntetisk sjøvann ASTM D 6138 (Preparert etter ASTM D 665B) 0,1 (Ingen rust) -
Rustbeskyttelse, ASTM D 1743, destillert vann Bestått Bestått
Kobberkorrosjon, ASTM D 4048 1A 1A
Vannvasking, ASTM D 1264, % 1,9 0,8

 

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil-logoen, Pegasus-designen og Polyrex EM er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.