Mobil SHC™ Grease 461 WT

Mobil grease , Norway

Høytytende syntetisk smørefett for vindturbiner

Produktbeskrivelse

Mobil SHC™ Grease 461 WT er spesielt sammensatt for å smøre yaw-, pitch- og hovedlager på vindmøller. Det er et høytytende syntetisk litiumkompleksfett som er spesielt utviklet for å overgå de strenge kravene som stilles til bruk i vindturbiner ved ekstreme temperaturer. Den avanserte, syntetiske baseoljen med sin lave traksjonskoeffisient sørger for utmerket pumpbarhet ved lave temperaturer og meget lavt dreiemoment under oppstart og drift.

 

Egenskaper og fordeler

•  Enestående varmestabilitet og oksidasjonsbestandighet sammenlignet med vanlige smørefett bidrar til lengre levetid og ettersmøringsintervaller for vindturbiner 

•  Fremragende ytelse ved lav temperatur  sammenlignet med konvensjonelle smørefett gir utmerket beskyttelse ved lav temperatur og lavt dreiemoment, samt enkel oppstart ved lave temperaturer

•  Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse sikrer bedre ytelse under våte forhold, og bidrar til mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader sammenlignet med vanlige smørefett

•  Fremragende strukturstabilitet, selv ved vannkontaminering, bidrar til å bevare fettets konsistens i veldig fuktige miljøer

•  Utmerket pumpbarhet ved lav temperatur sørger for pålitelig smøring av lagrene ved hjelp av sentraliserte smøresystemer eller fettpresser

•  Baseolje med lav traksjonskoeffisient gir mulighet for lengre levetid på utstyret og reduserte energikostnader sammenlignet med vanlige smørefett

• Økt oljeviskositet gir ekstra beskyttelse og utmerkede egenskaper ved lav temperatur

• Ingen fargestoffer for forbedret vedlikehold

• Utmerket ytelse i Wind Industry Riffel-testen

 

Bruksområder

Mobil SHC Grease 681 WT er et NLGI 1.5 EP-fett med en syntetisk ISO VG 680-baseolje for vindtubiner. Fettet anbefales for krevende bruksområder hvor det i tillegg kreves EHL-beskyttelse.

 

Mobil SHC Grease 681 WT oppfyller de fleste spesifikasjonene til vindturbinprodusenter og komponentleverandører, og har vist enestående smøreevne i yaw-, pitch- og generatorlager som enten er manuelt smurt eller smurt med sentraliserte fettsystemer eller fettpresser.

 

Anbefalt temperaturområde for smøring ved kontinuerlig drift er -40 ºC til 150 ºC med riktige ettersmøringsintervaller.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

DIN 51825: 2004-06 KP HC 1-2 M -50

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

NLGI 1.5

Fortykker

Litiumkompleks

Farge, visuell

Beige

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

305

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

255

Valsestabilitet, 0,1 mm, ASTM D 1831

-2

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,4

Firekuletest, ekstremt trykk, sveiselast, kgf, ASTM D2596

250

Vannvasking, tap ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

5

Korrosjon, lager, klassifisering, ASTM D1743

PASS

SKF Emcor-rusttest, 10 % syntetisk sjøvann, lager 1, ASTM D6138

0,0

Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048

1A

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1858

460

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.