Mobil SHC™ Polyrex EM

Mobil grease , Norway

Høytytende lagerfett for elmotorer

Produktbeskrivelse

De høytytende smøremidlene i Mobil SHC™ Polyrex EM-serien er spesielt utviklet for lagre i elmotorer. Det avanserte fortykningsmiddelet og den spesielle produksjonsteknikken gir bedre lagerfunksjon og beskyttelse, og bidrar til lengre levetid for elmotorer.

 

Mobil SHC Polyrex 102 EM-serien har vist opptil 40 % forbedring i dreiemomentreduksjon i lagre i kontrollert laboratorietesting(*).

  

Energieffektivitetsdesignen er et varemerke som tilhører Exxon Mobil Corporation.

 

(*) Dreiemomentreduksjon gjelder kun for ytelsen til Mobil SHC Polyrex 102 EM når det sammenlignes med konvensjonelt (mineralsk) referansefett av tilsvarende viskositetskvalitet i et rillekulelager.  Teknologien som brukes gir opptil 40 % dreiemomentreduksjon sammenlignet med referansen når den testes i et lager under kontrollerte forhold. Effektivitetsforbedringene varierer etter driftsforhold og utstyr.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil SHC Polyrex 102 EM og Mobil SHC Polyrex 103 EM har følgende egenskaper og fordeler:

•  Veldig lang levetid, smøring av kule- og rullelagre ved ekstremt høy temperatur, spesielt i levetidssmurte lagre og bruksområder med temperaturer på opptil 180 °C.

•  Redusert dreiemoment kontra konvensjonelle smørefett

•  Økt stabilitet i forhold til vanlige polyureafett når det utsettes for mekaniske skjærkrefter

•  Utmerket korrosjonsbeskyttelse, og beskyttelse mot rust og korrosjon.

•  Støysvake egenskaper gjør fettet egnet for smøring av kulelager som brukes i mange støysensitive miljøer

•  Forbedret ytelse ved lav temperatur kontra konvensjonelle smørefett

 

Bruksområder

Mobil SHC Polyrex 102 EM smørefett anbefales av store produsenter av lager og elmotorer for langvarig smøring av kule- og rullelagre i elektriske motorer.

 

Mobil SHC Polyrex 103 EM anbefales spesielt til vertikalt monterte lagre eller svært store motorer hvor OEM-produsenter kan kreve en stivere fettkonsistens og det ikke er behov for støysvake egenskaper.

 

Mobil SHC Polyrex EM-smørefett har vist seg å være blandbare med flere av ExxonMobils litiumkompleksbaserte smøremidler, samt konkurrerende mineralske polyureaprodukter for elmotorer som fastslått ifølge metodikken i ASTM D6185.  Ta kontakt med din Mobil-representant ved spesifikke spørsmål angående blandbarhet.

 

De viktigste bruksområdene inkluderer:

     •  Lagre i elmotorer

     •  Viftelagre

     •  Pumpelagre for høye temperaturer

     •  Fabrikkfylte, levetidssmurte lagre

     •  Kule- eller rullelagre som krever lav oljeutskillelse pga. høye driftstemperaturer

     •  Mobil SHC Polyrex EM til kule- eller rullelagre som brukes i støysensitive miljøer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

DIN 51825:2004-06 KHC2R-30

X

 

DIN 51825:2004-06 KHC3R-20

 

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

Klasse

NLGI 2

NLGI 3

Fortykker

Polyurea

Polyurea

Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048

1A

1A

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

253

269

4-Ball-test, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,49

0,60

Smøremiddelets utseende/farge, visuelt

Grønn

Grønn

Dreiemoment ved lav temperatur, under drift, -40 ºC, g-cm, ASTM D1478

540

1590

Dreiemoment ved lav temperatur, oppstart, -40 ºC, g-cm, ASTM D1478

4780

6780

Oljeseparasjon, 168 timer ved 40 °C, wt%, IP 121

0,0

 

Oljeseparasjon, 168 timer ved 80 °C, wt%, IP 121 (mod)

 

0,1

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

10,9

10,9

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

85

85

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.