Mobil SHC Polyrex™-serien

Mobil grease , Norway

Syntetiske polyureafett for høye temperaturer

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Polyrex™-serien er spesialutviklet for å gi økt produktivitet gjennom å løse problemene med smøring ved høye temperaturer innen næringsmiddelindustrien og industrien generelt. Disse syntetiske polymerforsterkede smørefettene, som er basert på en avansert polyureateknologi, gir markedet en løsning på problemer ved høye temperaturer samtidig som de er NSF H1 godkjent.

Smørefettene i Mobil SHC Polyrex-serien gir høy ytelse ved høye temperaturer, enestående vannbestandighet og tilbyr den balanserte slitasjebeskyttelsen som  kjennetegner smørefettene til Mobil. Ved bruk av avansert polyureabasert fortykkerteknologi i en unik kombinasjon med syntetiske baseoljer har ExxonMobils forskere utviklet smørefett som gir utmerket smøreytelse ved temperaturer helt opp til 170 °C.   Selv under disse ekstreme temperaturene motstår Mobil SHC Polyrex oksidering og tap av strukturell stabilitet. Dette gir lengre smøreintervaller, samtidig som beskyttelsen av utstyret opprettholdes.   Den nøye balanserte kombinasjonen av fortykker, baseolje og tilsetningsstoffer gir et smøremiddel med utmerket belastbarhet og rustbeskyttelse.  Mobil SHC Polyrex er også veldig vannbestandig og gir utmerket beskyttelse mot korrosjon. Dette gjør at utstyret blir bedre beskyttet i våte og fuktige omgivelser og i systemer som utsettes for kraftig vannvask.

Alle Mobil SHC Polyrex-smøremidlene er NSF H1-registrert og i samsvar med Food and Drug Administrations (FDA) tittel 21 CFR 178.3570 for smørefett som utilsiktet kommer i kontakt med næringsmidler.  I tillegg oppfyller de Kosher-kravene. Mobil SHC Polyrex-smørefett produseres ved anlegg som er sertifisert iht. ISO 22000 og som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469 for å sikre at de høyeste nivåer av produktintegritet opprettholdes.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene og smøremidlene fra Mobil er anerkjent over hele verden for innovasjon og enestående ytelse. Mobil SHC Polyrex benytter den avanserte fortykkerteknologien fra Mobil Polyrex-familien for å gi høy ytelse, og overvinne noen av industriens største smøreutfordringer.  Mobil SHC Polyrex tar denne ytelsen til et høyere nivå gjennom en unik kombinasjon av syntetiske oljer, polymerforbedringer og en balansert tilsetningspakke som løser selv de tøffeste smøreproblemer.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

NSF H1-registrerte smøremidler

Muliggjør bruk innen pakking og behandling av næringsmidler

Produsert i anlegg som er sertifisert iht. ISO 21469

Sikring av produktintegritet gjennom uavhengig verifikasjon.

Fremragende ytelse ved høye temperaturer på opptil 170 °C

Bidrar til beskyttelse under veldig krevende forhold, og gir lengre smøre- eller vedlikeholdsintervaller.

Utmerket belastbarhet

Bidrar til å redusere lagerslitasje ved tung belastning

Veldig god vannbestandighet og korrosjonsbeskyttelse

Reduserer forbruket av smøremidler og øker lagerbeskyttelsen der vannvask er vanlig. Bidrar til å å redusere rust og korrosjon for å forlenge utstyrets levetid

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Selv om smørefettserien Mobil SHC Polyrex er kompatibel med mange polyurea- og litiumbaserte smøremidler, kan blandinger gi et redusert resultat. For å oppnå optimalt resultat anbefales det derfor at systemet rengjøres nøye før man går over til Mobil SHC Polyrex-smørefett.  Selv om Mobil SHC Polyrex-smøremidler har mange fordeler når det gjelder ytelse, beskrives bruksområdet deres best for hver enkelt produktkvalitet:

     •  Mobil SHC Polyrex 005 er et NLGI 00-kvalitets smøremiddel som er spesialdesignet for bruk i sentralsmøresystemer.  Den forbedrede pumpeevnen og mobiliteten ved lave temperaturer gjør det til et ideelt valg for smøresystemer som utsettes for lave omgivelsestemperaturer, som for eksempel i fryseanlegg i næringsmiddelindustrien eller utendørsbruk. Mobil SHC Polyrex 005 kan også brukes til smøring av lukkede girkasser hvor oljelekkasje kan være et problem. Anbefalt driftstemperaturområde for dette produktet er -30 ˚C til 170 ˚C.

     •  Mobil SHC Polyrex 221 er et universalfett av NLGI 1-kvalitet som er spesielt utviklet for bruk i tungt belastede glide- og rullelagre. Mobil SHC Polyrex 221 anbefales for driftstemperaturer på mellom -30 ºC og 170 ºC.

     •  Mobil SHC Polyrex 222 er et universalfett av NLGI 1-kvalitet, som anbefales til tungt lastede glide- og rullelagre. Mobil SHC Polyrex 222 er anbefalt for driftstemperaturer på mellom -30 ºC og 170 ºC.

     •  Mobil SHC Polyrex 462 er et universalfett av NLGI 2-kvalitet, som anbefales til tungt lastede glide- og rullelagre. Det anbefales også for lagre som utsettes for ekstreme temperaturer, som f.eks. lagre i dampoppvarmede valser, ventilasjonsvifter, filtruller og ovntransportbånd.  Anbefalt driftstemperaturområde er -20 ºC til 170 ºC.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBIL SHC POLYREX 005

MOBIL SHC POLYREX 221

MOBIL SHC POLYREX 222

MOBIL SHC POLYREX 462

Kosher og parve

X

X

X

X

 

Produktet er registrert iht. kravene i:

 

 

 

 

NSF H1

X

X

X

X

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KPF HC 1 P -30

 

X

 

 

DIN 51825:2004-06 - KPF HC 2 P -20

 

 

 

X

DIN 51825:2004-06 - KPF HC 2 P -30

 

 

X

 

DIN 51826:2005-01 - GPF HC 00 K -30

X

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL SHC POLYREX 005

MOBIL SHC POLYREX 221

MOBIL SHC POLYREX 222

MOBIL SHC POLYREX 462

Klasse

NLGI 00

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

Fortykker

Polyurea

Polyurea

Polyurea

Polyurea

Farge, visuell

Hvit

Hvit

Hvit

Hvit

Korrosjonsbeskyttelse, kapasitet, ASTM D 1743

Pass

Pass

Pass

Pass

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

260

270

260

270

FAG-rullelager, fettprøve FE9, skjermet, 1500 N, 6000 rpm, 160 °C, L50 timer, DIN 51821 variasjon B

 

200

>350

>350

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

400

400

400

400

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,45

0,45

0,45

0,45

Fettmobilitet, -18 °C, g/min, US Steel DM-43

40

30

18

7

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

415

325

280

280

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, klassifisering, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

0,0

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

30

30

30

40

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

220

220

220

460

Viskositetsindeks, ASTM D2270

177

177

177

134

Vannavspyling, tap, %, ASTM D4049

 

 

28

30

Vannvasking, tap ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

37

7

7

5

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.