Mobilgrease XHP 220 Series

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Produktene i Mobilgrease XHP™ 220-serien er litiumkomplekssmørefett med ekstra høy ytelse som er beregnet på et bredt spekter av bruksområder og driftsforhold. Smørefettene er utviklet for å overgå konvensjonelle produkter ved bruk av en ledende, egenutviklet litiumkompleksbasert produksjonsteknologi. De er utviklet for å gi utmerket ytelse ved høye temperaturer, svært god vedheft, strukturstabilitet og høy vannbestandighet.  Disse smørefettene har en høy kjemisk stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon.  Smørefettene har høye dråpepunkter og en maksimalt anbefalt driftstemperatur på 140 ºC (284 °F). Smøremidlene i Mobilgrease XHP 220-serien leveres i NLGI-klassene 00, 0, 1, 2 og 3 med ISO VG 220 baseoljeviskositet.

Smørefettene i Mobilgrease XHP 220-serien er designet for et bredt spekter av industrielle bruksområder, f.eks. innen bilindustrien, bygg og anlegg og maritim sektor. Egenskapene deres gjør at de er et ideelt valg ved ulike driftsforhold som høye temperaturer, vannkontaminering, sjokkbelastning og forlengede smøreintervaller. Mobilgrease XHP 222 Special er et smørefett for ekstreme trykk med 0,75 % molybdendisulfid som gir slitasjebeskyttelse ved egendreining og andre forhold som fører til tap av oljefilm.

 

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobilgrease XHP 220-serien er ledende merkeprodukter i Mobilgrease-serien, som er anerkjent for sin innovasjon og fremragende ytelse. Mobilgrease XHP 220-smøremidlene er høytytende produkter som er utviklet av våre forskere og støttes av vårt verdensomspennende tekniske støttepersonale.

En nøkkelfaktor for Mobilgrease XHP 220-produktenes utmerkede vedhefts- og kohesjonsegenskaper samt høye dråpepunkt er den enestående produksjonsteknologien som er utviklet ved våre forskningsanlegg og brukes ved våre moderne produksjonsanlegg. De spesialutvalgte tilsetningsstoffene i disse produktene gir utmerket oksidasjonsstabilitet, rust- og korrosjonskontroll, vannbestandighet samt slitasjebeskyttelse og vern ved ekstreme trykk (EP).  Produktene i Mobilgrease XHP 220-serien har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket motstand mot vannutvasking og «spray-off»

Bidrar til å sikre god smøring og beskyttelse, selv under de mest krevende forhold med mye vann.

Høy vedhefts- og kohesjonsstruktur

Smøremiddelet fester meget godt, og bidrar til mindre lekkasje samt lengre smøreintervaller for redusert vedlikeholdsbehov.

Utmerket rust- og korrosjonsmotstand

Beskytter smurte deler selv under forhold med aggressivt vann.

Svært god motstand mot termisk, oksidativ og strukturell nedbrytning ved høy temperatur

Bidrar til forlenget levetid på smøremidlet og bedre beskyttelse av lagrene ved høye temperaturer, som igjen bidrar til reduserte vedlikeholds- og utskiftningskostnader.

Svært bra ytelse i forbindelse med slitasje og ekstremt trykk

Pålitelig beskyttelse av smurt utstyr selv under forhold med høy glidning, samt mulig forlenget levetid på utstyret og redusert uventet dødtid.

Mange forskjellige bruksområder

Gir mulighet for produktrasjonalisering og reduserte inventarkostnader

 

Bruksområder

Mobilgrease XHP 220 smøremidler brukes i et bredt utvalg av utstyr, inkludert industrielle bruksområder som bilbransjen, bygg og anlegg samt maritim sektor. Den blå farger sørger for enkel kontroll og bruk:

Mobilgrease XHP 005 og 220 er mykere smøremidler for høye temperaturer som anbefales av ExxonMobil for bruk i sentralsmøresystemer til smøring av gir og når pumpeevne ved ekstremt lave temperaturer er viktig.

Mobilgrease XHP 221 anbefales av ExxonMobil til industrielle bruksområder og maritim sektor, chassisdeler og landbruksutstyr. Det gir utmerket ytelse ved lav temperatur.

Mobilgrease XHP 222 anbefales av ExxonMobil til industrielle bruksområder og maritim sektor, chassisdeler og landbruksutstyr. Den klebrige formuleringen varer lenger.

Mobilgrease XHP 223 anbefales av ExxonMobil til bruksområder hvor gode høytemperaturs- og lekkasjeforebyggende egenskaper kreves. Det anbefales spesielt til bruk i hjullagre på lastebiler og i valselagre som er utsatt for vibrasjoner, eller der høyere hastigheter krever smøremidler med en konsistens som gir bedre kanaliseringsegenskaper.

Mobilgrease XHP 222 Special inneholder 0,75 % molybdendisulfid, har en grå farge og anbefales av ExxonMobil for moderat belastning på industrielle bruksområder, i chassisdeler og landbruksutstyr. Det brukes også til kingbolter, u-skjøter, svingskiver og skuffebolter.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

220

221

222

Fives Cincinnati P-64

 

 

X

Fives Cincinnati P-72

 

X

 

Fives Cincinnati P-79

X

 

 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

220

221

222

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20

 

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

 

 

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

005

220

221

222

222 SPECIAL

223

Klasse

NLGI 00

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

NLGI 3

Fortykker

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697

220

220

220

220

220

220

Bombeoksidasjon, trykkfall etter 100 timer, kPa, ASTM D942

35

35

35

35

35

35

Farge, visuell

Mørkeblå

Mørkeblå

Mørkeblå

Mørkeblå

Gråsort

Mørkeblå

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048

1B

 

 

 

 

 

Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048

 

1B

1B

1B

1B

1B

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

 

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Korrosjon, lager, klassifisering, ASTM D1743

PASS

 

 

 

 

 

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

 

270

280

280

280

280

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596

 

315

315

315

400

315

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

315

 

 

 

 

 

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Molybdendisulfidinnhold, wt%, BEREGNET

 

 

 

 

0,75

 

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

415

370

325

280

280

235

Rullestabilitet, penetrasjonsforandring, 0,1 mm, ASTM D1831

 

-15

-15

0

0

0

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Timken OK-belastning, kg, ASTM D 2509

40

40

40

40

40

40

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.