Mobilgrease XHP™ 460-serien

Mobil grease , Norway

Produktbeskrivelse

Mobilgrease XHP™460 -smørefettene er litiumkompleksfett med forlenget brukstid beregnet på en lang rekke krevende bruksområder og driftsforhold. Disse smørefettene er utviklet for å kunne brukes lenger enn konvensjonelle produkter ved å bruke en høytytende, patentbeskyttet litiumkompleksproduksjonsteknologi. De er sammensatt for å gi topp ytelse ved høy temperatur med utmerket vedheft, strukturstabilitet og motstand mot vannforurensning. Disse smørefettene har en høy kjemisk stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon.  Smørefettene har høye dråpepunkter og en maksimalt anbefalt driftstemperatur på 140 ºC (284 °F). Mobilgrease XHP 460- smørefettene er utviklet med en  ISO VG 460 baseoljeviskositet og er tilgjengelig i NLGI-kvalitetene 1 og 2. Mobilgrease XHP 462 Moly er forsterket med 3 % molybdendisulfid for å gi bedre beskyttelse mot ekstremt trykk og slitasje på bruksområder med tung belastning og høy glidning.

Mobilgrease XHP 460-smørefettene er beregnet på en lang rekke bruksområder inkludert innen industri, kjøretøysbransjen, bygg og anlegg samt maritim sektor. Egenskapene deres gjør at de er et ideelt valg ved ulike driftsforhold, inkludert ved høye temperaturer, vannforurensning, sjokkbelastning og forlengede smøreintervaller. Mobil XHP 462 Moly er et smørefett med 3 % molybdendisulfid til bruk under ekstreme trykk. Fettet gir beskyttelse mot slitasje under glidende bevegelser og andre tungt belastede glidningsforhold som fører til tap av smørefilm.

 

Egenskaper og fordeler

En nøkkelfaktor ved Mobilgrease XHP 460-produktenes utmerkede vedhefts- og kohesjonsegenskaper samt fortykkerens mekaniske stabilitet er den enestående produksjonsteknologien som er utviklet ved våre forskningsanlegg og brukes ved våre moderne produksjonsanlegg. De spesialutvalgte tilsetningsstoffene i disse produktene gir utmerket oksidasjonsstabilitet, rust- og korrosjonskontroll, motstandsdyktighet overfor vannforurensning samt slitasjebeskyttelse og EP-beskyttelse.  Mobilgrease XHP 460-serien har følgende egenskaper og potensiell nytte:

Mobilgrease XHP 460-smørefettene er ledende blant Mobilgrease-produktene.  Mobilgrease XHP 460-smørefettene er utviklet av våre formuleringsteknikere med støtte av vårt verdensomspennende tekniske støttepersonale.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket motstand mot vannvasking og «spray-off»

Bidrar til å sikre riktig smøring og beskyttelse selv under ekstreme, vannutsatte driftsforhold

Høy vedhefts- og kohesjonsstruktur

Smøremiddelet fester meget godt, og bidrar til mindre lekkasje samt lengre smøreintervaller for redusert vedlikeholdsbehov

Utmerket rust- og korrosjonsmotstand

Beskytter smurte deler selv under forhold med aggressivt vann.

Svært god motstand mot termisk, oksidativ og strukturell nedbrytning ved høy temperatur

Bidrar til å forlenge smørefettets brukstid og forbedrer lagerbeskyttelsen når det brukes ved høy temperatur, som igjen betyr reduserte vedlikeholds- og utskiftingskostnader.

Svært bra ytelse i forbindelse med slitasje og ekstremt trykk

Pålitelig beskyttelse av smurt utstyr selv under forhold med høy glidning, samt mulig forlenget levetid på utstyret og redusert uventet dødtid.

Mange forskjellige bruksområder

Gir mulighet for lagerrasjonalisering og reduserte lagerkostnader

 

Bruksområder

Mobilgrease XHP 460-smørefettene brukes til mange typer utstyr, inkludert innen industri, kjøretøybransjen, bygg og anlegg samt maritim sektor.  Blåfargen til Mobilgrease XHP 461 og 462 gjør det lett å bekreftet at de er brukt.  Med den høye ISO VG 460-baseoljeviskositeten anbefales disse smørefettene til bruksområder med høy belastning og trege til moderate hastigheter, inkludert de fleste steder hvor det brukes lager som innen papirindustrien, bygg og anlegg samt gruvesektoren i tillegg til terrenggående kjøretøy.

Spesifikke bruksområder

     •  Mobilgrease XHP 461 anbefales av ExxonMobil til bruk innen industrien og maritim sektor, chassisdeler og landbruksutstyr. Det gir utmerket ytelse ved lav temperatur. Det er tilfredsstillende for fleksible lavhastighetsgir og -koplinger.

     •  Mobilgrease XHP 462 anbefales for bruk til lagre i filtvalser, våt- og presspartier. Det er også et godt smørefett som kan brukes til mange formål innen industrien og maritim sektor, foruten chassisdeler og landbruksutstyr.

     •  Mobilgrease XHP 462 Moly er forsterket med 3 % molybdendisulfid og anbefales av ExxonMobil til bruksområder som f.eks. skuffebolter og svingskiver, hvor molybdendisulfid gir en ekstra grad av beskyttelse i situasjoner hvor glidefriksjon og oscillerende bevegelser kan føre til at oljefilmen sprekker og resulterer i metall-mot-metall-kontakt.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

461

462

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20 L

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 L

 

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

461

462

462 MOLY

Klasse

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

Fortykker

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Farge, visuell

Mørkeblå

Mørkeblå

Gråsvart

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048

1A

1A

1A

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

Pass

Pass

Pass

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

270

300

300

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

315

315

315

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

Innhold av molybdendisulfid, wt%, BEREGNET

 

 

3

Oksidasjonsstabilitet, trykkfall, 100 timer, kPa, ASTM D942

13,8

13,8

 

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

325

280

280

Rullestabilitet, penetrasjonsforandring, 0,1 mm, ASTM D1831

-5

-5

-5

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

Timken OK last, lb, ASTM D2509

50

50

50

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

30,8

30,8

30,8

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

460

460

460

Viskositetsindeks, ASTM D2270

96

96

96

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.