Mobilgrease XHP™ Mine-serien

Mobil grease , Norway

Litiumkompleks kvalitetsfett med molybdendisulfid

Produktbeskrivelse

Mobilgrease XHP™ Mine-produktene er spesielt utviklet for smøring av tungt belastede anleggsmaskiner og gruveutstyr. Denne serien av litiumkompleksfett med 5 % molybdendisulfid og et komplett utvalg av NLGI-kvaliteter, kan brukes under en rekke driftsforhold og temperaturer for å forbedre produktiviteten. Mobilgrease XHP Mine-serien har egenskaper som gjør at de tåler ekstreme trykk og beskytter mot slitasje, i tillegg til enestående utholdenhet, veldig god motstand mot vannvasking, vannavspyling og lengre bruksevne under tøffe driftsforhold. Disse ekstra høytytende smørefettene har utmerket strukturstabilitet. De korroderer ikke stål- eller kobberholdige legeringer i lagre og er kompatible med konvensjonelle tetningsmaterialer.

 

Mobilgrease XHP 320 Mine, 321 Mine og 322 Mine ble utviklet spesielt for deres overlegne ytelse i skuffebolter, svingbolter og tungt belastede chassiskomponenter. Mobilgrease XHP 100 Mine og 320 Mine er spesielt egnet for sentralsmøresystemer i tungt belastet utstyr som krever et smørefett av NLGI 0-kvalitet. Mobilgrease XHP 100 Mine og 320 Mine anbefales av ExxonMobil for bruk i sentralsmøresystemer som finnes i terrenggående utstyr og gruveutstyr. Mobilgrease XHP 100 Mine har god påføringsevne ned til -50 °C (-58 °F). Mobilgrease XHP 321 Mine er et smørefett av NLGI 1-kvalitet som har svært god pumpeevne ved lav temperatur og er utviklet for bruk i kalde temperaturer. Mobilgrease XHP 322 Mine er et smørefett av NLGI 2-kvalitet til bruk som universalsmøremiddel for chassis.

 

Egenskaper og fordeler

Smørefettene Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine og 322 Mine er blant de ledende produktene i Mobilgrease-merket, og har oppnådd et verdensomspennende rykte for innovasjon og fremragende ytelse. Mobilgrease XHP Mine-serien er designet av ExxonMobils forskere og støttet av vår verdensomspennende tekniske organisasjon.

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine og 322 Mine ble spesielt utviklet for å møte behovene til terrenggående utstyr og gruveutstyr som krever eksepsjonell beskyttelse mot ekstremt trykk/slitasje og som blir værende selv under tøffe forhold med vannsprut, høy glidning og høye temperaturer. Disse smørefettene har følgende egenskaper, fordeler og potensiell nytte:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende beskyttelse mot ekstremt trykk og slitasje

Veldig god beskyttelse av utstyret og mulig forlenget levetid på utstyret selv under vanskelige driftsforhold

Høyt nivå av molybdendisulfid

Optimal beskyttelse av utstyr i mekanismer med høy glidning og lengre intervaller mellom smøringer

Eksepsjonelt bestandig mot vannvasking og vannavspyling

Sikrer riktig smøring og beskyttelse selv i uvennlige arbeidsmiljøer

Veldig god pumpeevne ved lav temperatur og sentralsystemkapasitet (Mobilgrease XHP 100 Mine og 320 Mine)

Sørger for utmerket pumpeevne og oppstart ved lav temperatur – en egenskap som er viktig ved bruk på fjerntliggende steder

 

Bruksområder

Mobilgrease XHP 100 Mine, 320 Mine, 321 Mine og 322 Mine anbefales til terreng- og gruvebruk når det gjelder driftsintensitet og vannsprut. Spesifikke bruksområder omfatter:

     •  Skuffebolter, svingbolter og tungt belastede chassiskomponenter

     •  Sentralsmøresystemer for tungt belastet utstyr

     •  Universalsmøremiddel for chassis

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILGREASE XHP 100 MINE

MOBILGREASE XHP 320 MINE

MOBILGREASE XHP 321 MINE

MOBILGREASE XHP 322 MINE

Klasse

NLGI 0

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

Fortykker

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Farge, visuell

Gråsvart

Gråsvart

Gråsvart

Gråsvart

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

Pass

Pass

Pass

Pass

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

200

270

270

270

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

315

400

400

400

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

Innhold av molybdendisulfid, wt%, BEREGNET

5

5

5

5

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

370

370

325

280

Rullestabilitet, penetrasjonsforandring, 0,1 mm, ASTM D1831

+14

0

±10

±10

US Steel Mobility ved -20 °F, g/min, AMS 1390

32

 

 

 

US Steel Mobility ved -12 °C, g/min, AMS 1390

 

 

 

11

US Steel Mobility ved 20 °F, g/min, AMS 1390

 

 

15

 

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

100

320

320

320

Vannavspyling, tap, %, ASTM D4049

 

 

28

16 *

Vannvasking, tap ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

 

 

10

2

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.