Mobilgrease XTC

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilgrease XTC er et ekstra høytytende smørefett beregnet på bruk i høyhastighetskoblinger. Det er fremstilt av utvalgte mineralske baseoljer med høy viskositetsindeks, og en særdeles effektiv tilsetningspakke.  Mobilgrease XTC er laget for å gi lav oljeutskilling og utmerket stabilitet ved høy temperatur, noe som er kritisk for smøring og beskyttelse av moderne koblinger. Baseoljen og tilsetningspakken for ekstreme trykk og slitasjebeskyttelse, sørger for redusert friksjonsslitasje fra glidende tannkontakt, noe som gir rust- og korrosjonsbeskyttelse og stabilitet ved høye temperaturer for dette ledende produktet.

 

Forskerne i ExxonMobil har laget Mobilgrease XTC for å møte eller overskride kravene til moderne høyhastighetsfjær- og tannkoblinger, inklusive spesifikasjonene AGMA CG-2 og CG-1.  Dette fettet har vist utmerket ytelse og beskyttelse i koblinger på en lang rekke bruksområder i mange industrier.

 

Basert på fettets fremragende ytelse har det blitt et foretrukket produkt for mange brukere. Mobilgrease XTC oppfyller ytelseskravene til ledende koblingsprodusenter.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilgrease-produktene er velkjente og godt ansett verden over på grunn av sin enestående ytelse, i tillegg til den ekspertise og verdensomspennende tekniske støtte som står bak Mobil Industrial Lubricants. Den enestående kvaliteten til Mobilgrease XTC har gjort det til førstevalget for mange brukere, spesielt når ytelse er avgjørende.

Mobilgrease XTC har et utmerket omdømme når det gjelder smøring av tann- og gitterkoblinger som arbeider ved høy temperatur og høy hastighet. Tett kontakt med produsenter og sluttbrukere sikrer at produkter som Mobilgrease XTC vil kunne oppfylle kritiske utstyrsbehov, både nå og i fremtiden.

Mobilgrease XTC er spesielt laget for koblinger som arbeider ved høy hastighet og høy temperatur, og har følgende egenskaper og fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket oljeutskillingsbestandighet

Bidrar til å redusere lekkasjer, som igjen bidrar til bedre pålitelighet og beskyttelse av koblingene

Utmerket beskyttelse mot ekstreme trykk og slitasje

Bidrar til å redusere slitasje på koblingene, selv når de er skjevtilpasset, samt til lavere vedlikeholdskostnader

Utmerket stabilitet ved høy temperatur

Lang levetid for fettet muliggjør lengre oljeskiftintervallet

God beskyttelse mot rust og korrosjon

Beholder de gode smøreegenskapene selv i krevende, fuktige omgivelser

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Fordi Mobilgrease XTC er meget viskøs og har klebestoffer for å tilfredsstille koblingers krav, anbefales det ikke å bruke manuelle fettpresser ved lav temperatur uten oppvarming.

 

Mobilgrease XTC oppfyller eksisterende AGMA Type CG-2-krav for høyhastighets fleksible tann- og gitterkoblinger. Mobilgrease XTC oppfyller også de mindre krevende AGMA Type CG-1-spesifikasjonene. Mobilgrease XTC bevarer sin utmerkede ytelsesegenskaper i omgivelsestemperaturer opptil 120 ºC.  Det anbefales ikke for temperaturer under -30 °C. Mobilgrease XTC brukes i industriutstyr som krever bruk av:

     •  fleksible gitterkoblinger

     •  fleksible tannkoblinger

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

AGMA CG-1

AGMA CG-2

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

NLGI 1

Fortykker

Litium

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697

680

Bombeoksidasjon, trykkfall etter 500 timer, kPa, ASTM D942

35

Sentrifugal lufting, K36, 36 000 G, 24 timer, 38 °C, vol%, ASTM D4425 (mod.)

0

Farge, visuell

Mørkebrun

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048

1A

Korrosjon, lager, klassifisering, ASTM D1743

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

215

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

315

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,35

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

325

Penetrasjon, endring fra 60X til 10 000X, %, ASTM D217

25

Timken OK last, lb, ASTM D2509

60

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.