Mobilith SHC™ Series​

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilith SHC™-serien består av smørefett med overlegen ytelse som er beregnet på en rekke bruksområder ved ekstreme temperaturer. De kombinerer de unike egenskapene til syntetiske baseoljer med egenskapene til en høykvalitets litiumkompleksfortykker. Det at de syntetiske oljene er voksfrie sammen med den lave traksjonskoeffisienten (sammenlignet med mineraloljer) sørger for utmerket pumpbarhet ved lave temperaturer og meget lavt dreiemoment ved oppstart og drift. Disse produktene gir mulighet for energibesparelse og kan redusere driftstemperaturen i belastningssonen i sfæriske rulle- og kulelagre. Fortykkeren, som er basert på et litiumkompleks, bidrar med utmerket vedheft, strukturstabilitet og vannbestandighet. Disse smørefettene har høy kjemisk stabilitet og er laget med spesielle kombinasjoner av tilsetningsstoffer for å sikre god beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon, og gi riktig viskositet under drift ved både høye og lave temperaturer. Smørefettene i Mobilith SHC-serien leveres i sju varianter med baseoljeviskositet fra ISO VG 100 til 1500 og fra NLGI-klasse 2 til 00.

 

Smørefettene i Mobilith SHC-serien er i dag foretrukket av mange brukere i utallige industrier over hele verden. Det gode ryktet er basert på eksepsjonell kvalitet, pålitelighet, allsidighet og den gode ytelsen de gir.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene og smørefettene i Mobil SHC-serien er anerkjent og verdsatt verden over for sine innovative egenskaper og enestående ytelse. Mobilith SHC-serien er et eksempel på hvordan ExxonMobil benytter avansert teknologi til å utvikle enestående produkter. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobil SHC-serien har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister samt ledende utstyrsprodusenter for å sikre at produktene våre leverer eksepsjonell ytelse på stadig nye områder.

 

Vårt samarbeid med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser den usedvanlige gode ytelsen til oljene i Mobilith SHC-serien. Disse fordelene omfatter lengere levetid på smørefettet, forbedret beskyttelse og levetid på lagre, et bredt brukstemperaturområde, samt muligheten for energibesparelse og økt mekanisk effektivitet.

 

For å takle den høye termiske påkjenningen som oljen utsettes for, har våre forskere valgt å bruke patenterte, syntetiske baseoljer til Mobilith SHC-serien på grunn av deres utmerkede potensial for varme-/oksidasjonsbestandighet. Våre forskere utviklet en moderne, litiumkompleksbasert fortykkerteknologi og brukte spesielle tilsetningsstoffer for å øke ytelsen til hver av klassene i Mobilith SHC-serien. Smørefettene i Mobilith SHC-serien gir følgende egenskaper og fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Enestående ytelse ved høye og lave temperaturer

Bredt brukstemperaturområde med utmerket beskyttelse ved høy temperatur samt lavt dreiemoment og enkel oppstart ved lave temperaturer

Utmerket beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon

Reduserte vedlikeholdskostnader og nedetid grunnet redusert slitasje, rust og korrosjon

Utmerket oksidasjonsmotstand og termisk stabilitet

Forlenget levetid på fettet med lengre intervaller mellom hver ettersmøring og lengre levetid på lagre

Lav traksjonskoeffisient

Gir mulighet for redusert energiforbruk og lengre levetid for utstyret

Omfatter varianter med både høy og lav viskositet

Alternativer for enestående beskyttelse av saktegående, tungt belastede lagre og alternativer for god ytelse ved lav temperatur

Enestående strukturstabilitet ved vannkontaminering

Opprettholder utmerket ytelse i ugjestmilde, fuktige miljøer

Lav flyktighet

Bidrar til å motvirke viskositetsøkning ved høye temperaturer for å maksimere ettersmøringsintervaller og levetiden på lagrene

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Selv om smørefettene i Mobilith SHC-serien er blandbare med de fleste mineraloljebaserte produkter, kan blanding redusere ytelsen. Det anbefales derfor å rengjøre systemet nøye før bytte til et Mobilith SHC-produkt for å få maksimale ytelsesfordeler. Smørefettene i Mobilith SHC-serien har mange felles fordeler når det gjelder ytelse, og bruksområdet beskrives best ut fra produkttype:

     •  Mobilith SHC 100 er et smørefett med god slitasje- og EP-beskyttelse som anbefales ved høye turtall, f.eks. i elmotorer, hvor det kreves redusert friksjon, lav slitasje og lang levetid på fettet. Det er et NLGI-klasse 2 / ISO VG 100-fett med en syntetisk baseolje. Brukstemperaturområdet er fra –40 ºC* til 150 ºC.

     •  Mobilith SHC 220 er et NLGI 2 EP-universalfett som anbefales til høyt belastede bruksområder innen industri og transport. Fettet benytter en ISO VG 220 syntetisk baseolje. Anbefalt brukstemperaturområde for Mobilith SHC 220 er –40 ºC* til 150 ºC.

     •  Mobilith SHC 221 er et høytrykks universalfett som anbefales til høyt belastede bruksområder innen industri og transport, og spesielt der det brukes sentralsmøresystemer. Fettet benytter en ISO VG 220 syntetisk baseolje. Anbefalt brukstemperaturområde for Mobilith SHC 221 er –40 ºC* til 150 ºC.

     •  Mobilith SHC 460 er et høytrykksfett i NLGI-klasse 1.5 med en ISO VG 460 syntetisk baseolje, som anbefales til høyt belastede bruksområder innen industri og på skip. Det gir veldig god beskyttelse av lagre som utsettes for høy belastning ved lave til moderate hastigheter, og når vannbestandighet er en kritisk faktor. Mobilith SHC 460 har vist fremragende ytelse i stålverk, papirfabrikker og på skip. Anbefalt brukstemperaturområde er –30 ºC* til 150 ºC.

     •  Mobilith SHC 1000 Special er et fett i NLGI-klasse 2 med en ISO VG 1000 baseolje som er kraftig forsterket med faste smøremidler, inkludert 11 % grafitt og 1 % molybdendisulfid, for maksimal beskyttelse av glide- og rullelagre som drives ved grensesmøringsbetingelser.. Produktet er laget for å forlenge levetiden på lagre under forhold med ekstremt lave hastigheter, glidekontakt og høye temperaturer. Mobilith SHC 1000 Special har et anbefalt driftstemperaturområde på –30 ºC* til 150 ºC med riktige smøreintervaller.

     •  Mobilith SHC 1500 er et fett i NLGI-klasse 1.5 / ISO VG 1500 med en syntetisk baseolje. Det er beregnet til glidelagre og rullelagre som drives ved veldig lave hastigheter, under høy belastning og høy temperatur. Mobilith SHC 1500 har et anbefalt brukstemperaturområde fra –30 ºC* til 150 ºC med riktige smøreintervaller. Kontinuerlig smøring med Mobilith SHC 1500 har vist seg å være veldig effektivt for å øke levetiden til lagre i tungt belastede pressruller. Mobilith SHC 1500 har også gitt utmerkede resultater i rullelagre til roterende ovner og i hjullagrene til slaggvogner.

     •  Mobilith SHC 1500 er et NLGI 1.5 / ISO VG 1500-fett med syntetisk baseolje.  Det har et anbefalt brukstemperaturområde fra –30 ºC* til 150 ºC med riktige smøreintervaller. Fettets primære bruksområder er i fettfylte industrigirkasser som utsettes for høye temperaturer, hvor konvensjonelle, halvflytende smørefett ikke gir tilstrekkelig levetid og i hjulnav på tunge trailere.

 

* Påstander for lave temperaturer er basert på ASTM D1478-resultater kontra maksimumsgrenser på henholdsvis 10 000 / 1000 gcm ved oppstart og 1 time.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

007

100

1000 SPECIAL

1500

220

221

460

AAR-M942

 

X

 

 

 

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

007

100

1000 SPECIAL

1500

220

221

460

CEN EN 12081:2017

 

X

 

 

 

 

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

007

100

1000 SPECIAL

1500

220

221

460

DIN 51825:2004-06 - KPF HC 2 N-30

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -30

 

 

 

X

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40

 

 

 

 

 

 

X

DIN 51825:2004-06 - KP HC 2 N -30

 

 

 

 

X

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP HC 2 N -40

 

X

 

 

 

 

 

DIN 51826:2005-01 - GP HC 00 K -30

X

 

 

 

 

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

007

100

1000 SPECIAL

1500

220

221

460

Klasse

NLGI 00

NLGI 2

NLGI 2

NLGI 1.5

NLGI 2

NLGI 1

NLGI 1.5

Fortykker

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Farge, visuell

Rød

Rød

Grå-sort

Rød

Rød

Lys brun

 

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

 

PASS

PASS

PASS

PASS

 

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

 

265

265

265

265

265

265

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596

250

250

620

250

250

250

250

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

 

0,5

 

0,50

0,50

 

0,50

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 time, 75 °C, ASTM D2266

0,5

 

0,50

 

 

0,50

 

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

415

280

280

305

280

325

305

Rust, klassifisering, ASTM D1743

 

 

 

 

 

PASS

 

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138

 

 

 

 

 

0,0

 

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 1, ASTM D6138

 

0

0

0

0

 

0

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 2, ASTM D6138

 

0

0

0

0

 

 

US Steel Mobility ved -18 °C, g/min, AMS 1390

 

20,0

 

3,0

11,0

 

5,0

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

55,6

16,3

83,7

149

30,3

28,8

55,6

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

460

100

1000

1500

220

220

460

Viskositetsindeks, ASTM D2270

188

175

164

212

179

169

188

Vannvasking, tap ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

 

6

2,6

2,5

3

4

3

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.