Mobiltemp SHC™-serien

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Produktene i Mobiltemp SHC™-serien er slitasjehemmende smørefett med overlegen ytelse som primært er beregnet for bruksområder med høye temperaturer. Fettene kombinerer de unike egenskapene til en polyalfaolefinbasert, syntetisk baseolje med en organoleirebasert (såpefri) fortykker. Den gode motstanden mot termisk/oksidativ nedbrytning pga. den polyalfaoleafinbaserte baseoljen, kombinert med leirefortykkerens utmerkede strukturstabilitet ved høy temperatur og høye dråpepunkt, resulterer i kvalitetsfett til bruk ved høye temperaturer. Det at den syntetiske baseoljen er voksfri, sammen med høy viskositetsindeks, gir både overlegen smøring ved lav temperatur og utmerket smørefilmbeskyttelse ved høy temperatur.

 

Fordi den polyalfaolefinbaserte, syntetiske baseoljen har lave traksjonsegenskaper (sammenlignet med mineralolje), tilbyr Mobiltemp SHC-serien også muligheten for energibesparelser gjennom redusert friksjon og lavere dreiemoment, og reduserte temperaturer i lastesonen til rullende elementlagre. Mobiltemp SHC-serien er tilgjengelig som tre produkter: Mobiltemp SHC 32 er et NLGI 1 1/2-fett med ISO VG 32 baseolje. Mobiltemp SHC 100 er et NLGI 1 1/2-fett med ISO VG 100 baseolje. Mobiltemp SHC 460 Special er et NLGI 1/2-fett med ISO VG 460 baseolje, med molybdendisulfid for ekstra slitasjebeskyttelse.

 

 

Fettene i Mobiltemp SHC-serien brukes på en rekke områder med høye temperaturer, samt områder hvor oppstart eller dreiemoment ved lav temperatur er viktig. De har veldig god brukstid ved høye temperaturer, lengre ettersmøringsintervaller og energibesparingspotensial. Leirefett kan mykne etter lang oppgavering.

 

Smørefettene i Mobiltemp SHC-serien er i dag foretrukket av mange brukere i utallige industrier over hele verden. Fettenes omdømme er basert på deres veldig brede brukstemperaturområde og utmerkede generelle ytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene og smørefettene i Mobil SHC-serien er anerkjent og verdsatt verden over for sine innovative egenskaper og enestående ytelse. Disse syntetiske, polyalfaolefinbaserte produktene, som er utviklet av ExxonMobils forskere, er et eksempel på hvordan vi benytter avansert teknologi til å utvikle enestående produkter. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobiltemp SHC-serien har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister samt ledende utstyrsprodusenter for å sikre at produktene våre leverer eksepsjonell ytelse på stadig nye områder.

 

Vårt samarbeid med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser den usedvanlige gode ytelsen til smøremidlene i Mobiltemp SHC-serien. Disse fordelene inkluderer veldig god ytelse ved høy temperatur, inkludert fortykkerintegritet og oksidasjonslevetid med forbedret beskyttelse og levetid for lager.

 

For å takle den høye varmepåkjenningen som oljen utsettes for, har våre forskere valgt å bruke polyalfaolefinbaserte, syntetiske baseoljer til Mobiltemp SHC-serien på grunn av deres utmerkede potensial for varme-/oksidasjonsbestandighet. Våre utviklere brukte en spesiell leirebasert fortykker for å gi utmerket strukturstabilitet og høyt dråpepunkt. Smørefettene i Mobiltemp SHC-serien gir følgende fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Overlegen ytelse ved høye og lave temperaturer

Mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader

Utmerket oksidasjonsbestandighet og vedlikehold av fettstrukturen ved høye temperaturer

Lengre levetid på fettet med lengre intervaller mellom hver ettersmøring

Lav traksjonskoeffisient

Mulighet for redusert energiforbruk

Overlegen pumpeevne ved lave temperaturer

Enklere oppstart og lavere dreiemoment under drift ved lave temperaturer

Meget god slitasjebeskyttelse

Lengre levetid for lagre, mindre uventet nedetid

 

Bruksområder

Fettene i Mobiltemp SHC-serien gir utmerket levetid ved høy temperatur, beskyttelse av lager samt fettintegritet, foruten solid ytelse ved lav temperatur og god slitasjebeskyttelse. Spesifikke bruksområder omfatter:

 

For Mobiltemp SHC 32

     •  Forseglede eller vanlige kule- og rullelager

     •  Spliner, skruer og noen lukkede gir

     •  Ekstreme brukstemperaturområder med et driftstemperaturområde fra -50 °C til 180 °C (med avpassede ettersmøringsintervaller)

 

For Mobiltemp SHC 100

     •  Høyhastighetslager og aksiallager hvor et bredt temperaturområde er ønsket

     •  Spesielt godt egnet til lagre i elmotorer hvor driftsforholdene krever redusert friksjon, lav slitasje og lang levetid

     •  Ekstreme brukstemperaturområder med et driftstemperaturområde fra -50 °C til 200 °C (med avpassede ettersmøringsintervaller)

 

For Mobiltemp SHC 460 Special

     •  Tilstedeværelsen av molybdendisulfid gjør det spesielt egnet for smøring av glidende maskinelementer som kammer og glideflater, med lange ettersmøringsintervaller, begrenset bevegelse eller støtbelastning

     •  Lagre i ovntransportbånd eller ovner som utsettes for høye temperaturer eller temperaturer som veksler mellom normale og høye temperaturer

     •  Ekstreme brukstemperaturområder med et driftstemperaturområde fra -40 °C til 180 °C (med avpassede ettersmøringsintervaller)

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

32

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 K -50

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

100

32

460 SPECIAL

Klasse

NLGI 1.5

NLGI 1.5

NLGI 0.5

Fortykker

Leire

Leire

Leire

Farge, visuell

Lysebrun

Rød

Grå

Kobberkorrosjon, 24 timer, 100 °C, klassifisering, ASTM D4048

1A

 

1A

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

308

308

285

Firekuletest, ekstremt trykk, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

200+

200+

250+

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,4

0,7

0,4

Penetrasjon, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

280

315

325

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

 

6,1

 

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

100

32

460

Viskositetsindeks, ASTM D2270

 

141

 

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.