Mobilux EP 111

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilux EP 111 er et høytytende smørefett som primært er utviklet for smøring av alle typer AGMA CG-3-koblinger. Det er spesielt utviklet for å gi beskyttelse mot slitasje, selv i tungt belastede, skjevtilpassede, lavhastighets tannhjulskoplinger.  Mobilux EP 111 er et smøremiddel basert på litiumhydroksylstearat som inneholder en ekstremt tung og viskøs, mineralsk baseolje.  Mobilux EP 111 inneholder også et oljeløselig molybdenadditiv og en meget effektiv korrosjonsinhibitor.  Mobilux EP 111 er et smøremiddel av NLGI-klasse 1.

 

Mobilux EP 111 har vist seg å gi utmerket ytelse og beskyttelse innen et bredt spekter av industrier. Basert på oljens vidtrekkende ytelse, har dette smøremiddelet blitt mange brukeres førstevalg.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilux merkeprodukter er velkjent og anerkjent over hele verden på grunn av deres svært gode ytelse over lang tid.  De utmerkede kvalitetene til et av smøremidlene i Mobilux-familien, Mobilux EP 111, har gjort den til mange brukeres førstevalg.

 

Mobilux EP 111 har et utmerket omdømme innen smøring av alle typer tungt belastede koblinger på en rekke bruksområder, og gir følgende fordeler og mulige gevinster:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Svært gode viskometriske egenskaper og beskyttelse mot slitasje

Forlenget levetid for og beskyttelse av koblinger som bidrar til reduserte vedlikeholds- og utskiftningskostnader

Motstår oljeseparasjon

Mindre oljelekkasje bidrar til redusert smøremiddelforbruk

God stabilitet ved høye temperaturer

Lang levetid for smøremiddelet bidrar til lengre smøreintervaller

God beskyttelse mot rust og korrosjon

Opprettholder smøreegenskapene også når det er vann tilstede

 

Bruksområder

Mobilux EP 111 anbefales for alle typer smurte koblinger med høy belastning.  Anbefalt driftstemperaturområde for smøremiddelet er –10 ºC til 120 ºC. Mobilux EP 111 fungerer godt på følgende bruksområder:

     • Tann- og nettkoblinger

     •  Fjær- og glidekoblinger

     •  Spindel- (gir) og kjedekoblinger

     •  Åpne lavhastighetsgir og radiallagre

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

AGMA CG-3

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

NLGI 1

Fortykker

Litium

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 100 °C, mm2/s, AMS 1700

45

Farge, visuell

Sort

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

180

Firekuletest, ekstremt trykk, sveiselast, kgf, ASTM D2596

315

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 time, 75 °C, ASTM D2266

0,4

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

325

Timken OK-belastning, lb, ASTM D2509

50

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.