Mobilux™ EP 2 Moly

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilux EP 2 Moly er et førsteklasses smørefett med litiumbase NLGI No 2 til mangfoldige formål, og anbefales for generelle industrielle bruksområder. Det inneholder et additiv som tåler ekstremt høyt trykk for økt belastbarhet. Det inneholder også molybdendisulfid (også kjent som moly og MoS 2) som reduserer friksjonen til smørefettet enda mer under forhold med grensesmøring. Mobilux EP 2 Moly er mørk grå og har en jevn, smøraktig konsistens. Det er vannbestandig, har enestående oksidasjonsstabilitet og mekanisk stabilitet, og beskytter mot korrosjon.

 

Egenskaper og fordeler

Molybdendisulfid har bestemte fordeler under forhold med grensesmøring, spesielt der glidende bevegelser eller vibrasjon skyver smørefettet vekk fra kontaktoverflatene. Det gir en grad av beskyttelse mot slitasje og er derfor anbefalt der dette fenomenet er et problem, som i riflede akslinger, svingbolter, svingskiver og andre deler som utsettes for pulserende eller glidende bevegelse. I situasjoner der ettersmøring ikke skjer ofte, gir molybdendisulfid en forlenget smøringsbeskyttelse.

 

Mobilux EP 2 Moly smørefett til mangfoldige formål har følgende egenskaper og fordeler:

•  Et bredt utvalg av industrielle bruksområder og til personbiler

•  Forsterket med additiver som tåler ekstremt høyt trykk ved tung last.

•  Inneholder molybdendisulfid for ekstra beskyttelse i situasjoner der det oppstår pulserende og glidende bevegelser eller vibrasjoner

•  Veldig god oksidasjonsstabilitet, vannbestandighet og korrosjonsbeskyttelse

 

Bruksområder

Mobilux EP 2 Moly passer for vanlige hjullager og gir. Det kan også brukes i rullelagre, men er ikke generelt anbefalt for svært nøyaktige rullelagre. Det er fordi molybdendisulfid kan tilstoppe mellomrommene. Mobilux EP 2 Moly kan brukes innenfor anleggsvirksomhet, gruvedrift og landbruk. Det passer veldig bra for terrenggående lastebiler og andre kjøretøyer, spesielt i skuffebolter, tannstangsgir, svingskiver, styregir osv.

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

NLGI 2

Fortykker

Litium

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 C, mm2/s, AMS 1697

150

Farge, visuell

Mørkegrå

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

175 (347)

Innhold av molybdendisulfid, wt%, BEREGNET

3

Oljeutskillelse, wt%, ASTM D1742

3

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

280

Timken OK-belastning, kg, ASTM D 2509

18 (40)

Vannvasking, tap ved 79 C, wt%, ASTM D1264

6

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.