Mobilux™ EP-serien

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 og 023 er en serie med fire industrismøremidler til generelt bruk og to halvtflytende spesialsmørefett. Disse smørefettene av litiumhydroksylstearat er utviklet for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannutvasking De er tilgjengelige i ulike NLGI-klasser fra 00 til 3, med baseoljeviskositetene ISO VG 150 og 320.

 

Mobilux EP 0, 1, 2 og 3 fett anbefales til de fleste typer industribruk, inkludert krevende bruksområder hvor det er høyt enhetstrykk eller støtbelastning. Disse fettene gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon og motstår vannvasking som gjør dem spesielt egnet for utstyr som drives i miljøer med fuktige eller våte forhold. Mobilux EP 0 og 1 er egnet for sentraliserte systemer.  Mobilux EP 2 og 3 er fett til generelt bruk. Fettenes anbefalte driftstemperaturområde er fra -20 til 130 ºC, men de kan brukes ved høyere temperaturer hvis smørehyppigheten økes tilsvarende.

 

Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er spesielt godt egnet til smøring av lukkede gir og lagre i dårlig tettede girkasser, foruten mange andre typer industribruk hvor vanlige giroljer ikke kan bibeholdes i utstyr som girkasser og kjedekasser, på grunn av lekkasje som følge av slitte eller manglende tetninger. Anbefalt driftstemperaturområde er -20 til 120 ºC for Mobilux EP 004 og -20 til 120 ºC for Mobilux EP 023.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilux EP-fett har en lang historie med dokumentert ytelse og har vist gode resultater når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, pumpbarhet ved lave temperaturer og levetid ved høye temperaturer. En Timken OK-belastning på 40 lb viser smøremidlenes belastbarhet og evne til å tåle ekstreme trykk.

•  Redusert slitasje under tung og sjokkbelastning samt vibrasjon, for god utstyrspålitelighet og -tilgjengelighet

• Beskyttelse mot rust og korrosjon, samt motstand mot vannutvasking for beskyttelse av utstyr og god smøring selv i nærvær av vann

• Mulighet for lengre levetid i våte miljøer for reduserte lagerkostnader og uventet driftsstans

•  Gode pumpeegenskaper i sentraliserte systemer (Mobilux EP 0 og 1)

• Effektiv lekkasjekontroll (Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023)

 

Bruksområder

     •  Mobilux EP 0 og EP 1 har god pumpeevne ved lav temperatur, og er egnet for bruk i sentrale smøresystemer og på andre bruksområder hvor det kreves god ytelse ved lav temperatur.

     •  Mobilux EP 2 anbefales for universalsmøring i glide- og radiallagre, fôringer og bolter under normale driftsforhold.

     • Mobilux EP 3 er et stivere smørefett av NLGI-klasse 3 som anbefales for bruksområder hvor det kreves maksimal beskyttelse mot inntrenging av vann eller faste forurensninger.

     •  Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er spesielt godt egnet for smøring av lukkede gir og lagre i dårlig tettede girkasser på gruvemaskiner som jobber under bakken, med unntak av elmotorgir.  Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er også egnet til mange andre typer industribruk hvor vanlige giroljer ikke kan bibeholdes i utstyr som girkasser og kjedekasser, på grunn av lekkasje som følge av slitte eller manglende tetninger. Mobilux EP 004 består SEW 1008 timers girtestkravet (DR.EM.203 mod).

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20

 

X

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20

 

 

X

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20

 

 

 

X

 

 

DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20

 

 

 

 

 

X

DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20

 

 

 

 

X

 

DIN 51826:2005-01 - GP 0 G -20

X

 

 

 

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

Klasse

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 3

NLGI 00

NLGI 000

Fortykker

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697

160

160

160

160

160

320

Farge, visuell

BRUN

BRUN

BRUN

BRUN

BRUN

BRUN

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

190

190

190

190

 

 

Firekuletest, ekstremt trykk, sveiselast, kgf, ASTM D2596

250

 

 

 

250

 

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

 

250

250

250

 

250

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

 

0,4

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 time, 75 °C, ASTM D2266

 

 

 

 

0,5

 

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

370

325

280

235

415

460

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138

 

 

 

 

0-0

0-0

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 1, ASTM D6138

0

0

0

0

 

 

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 2, ASTM D6138

0

0

0

0

 

 

Timken OK-belastning, kg, ASTM D 2509

40

40

40

40

40

40

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.