Ronex MP

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

RONEX™ MP er et mineraloljebasert universalfett med litiumkompleks som er beregnet på en rekke bruksområder innen transport og industri. Fettet fungerer godt over et bredt temperaturområde, og har moderat belastbarhet og ekstreme trykkegenskaper, vannbestandighet, oksidasjonsstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse. Det er NLGI GC-LB godkjent som smørefett til bruk i hjullagre og på chassis.

 

Egenskaper og fordeler

RONEX MP har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

• Utmerket motstand mot nedbrytning ved høy temperatur bidrar til lang levetid og lengre smøreintervaller.

• Forbedrede egenskaper i forbindelse med slitasje og ekstreme trykk bidrar til å beskytte bevegelige overflater mot slitasje, som igjen fører til lengre levetid for komponenter.

• Utmerket ytelse ved høy og lav temperatur bidrar til å begrense dispenseringsproblemer i kaldt vær.

•  God vannbestandighet sørger for utmerket ytelse i ugjestmilde, fuktige miljøer.

 

Bruksområder

RONEX MP er et universalfett som er anbefalt av ExxonMobil for bruk i ulike industrier og bilindustrien:

     •  Industri – glide- og radiallager samt gir

     • Bilindustrien – lette lastebiler, busser og bygg og anlegg som krever NLGI GC-LB-klassifisert fett, som f.eks.

          •  hjullagre

          •  kuleledd

          •  smørepunkter på chassis

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Ford WSS-M1C267-A1

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -30 L

NLGI GC-LB

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

NLGI 2

Fortykker

Litiumkompleks

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697

115

Farge, visuell

Grønn

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048

1A

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

280

Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

250

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,5

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

280

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, IP 220

0,0

Timken OK-belastning, lb, ASTM D2509

45

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.