Unirex™ EP 2

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Unirex™ EP 2 er et smørefett av høy kvalitet som gjennom en kombinasjon av avansert såpeteknologi med litiumkompleks og moderne polymeranrikingsteknologi sørger for fremragende adhesjon, bestandighet mot vannvasking, mekanisk stabilitet og ytelse ved høye temperaturer. Selv etter langvarig vannpåvirkning beholder UNIREX EP 2 sin konsistens, samt sine adhesjons- og rusthemmende egenskaper. UNIREX EP 2 gir god beskyttelse mot korrosjon, samt utmerket EP-bestandighet mot slitasje, selv under krevende forhold med støtbelastning.

 

Produktet er spesielt nyttig der det er mulighet for kraftig vannforurensing. Unirex EP 2 anbefales til bruk ved manuell påføring av fett og fettpistolbruk,  eller i ikke-kritiske sentralsystemer og fjærende koblinger. Smørefettet er spesielt godt egnet til bruk i hjullagre på kjøretøy.

 

Egenskaper og fordeler  

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremstilt ved bruk av en avansert såpeteknologi med litiumkompleks.

Gir lengre levetid for smørefettet enn det som er mulig for smørefett fremstilt ved bruk av de fleste andre såpeteknologier.

Fremragende beskyttelse mot ekstremt trykk og slitasje

Beskyttelse av og mulig forlenget levetid på utstyret selv under vanskelige driftsforhold.

Kraftig korrosjonsbeskyttelse

Beskytter utstyr mot rust og korrosjon ved bruk i industri og kjøretøy som utsettes for høy belastning.

God bestandighet mot vannvasking og vannavspyling.

Benytter ny polymerteknologi. Dette styrker produktets allerede utmerkede adhesjonsegenskaper og bestandighet mot vannvasking. Sikrer riktig smøring og beskyttelse selv under krevende, våte forhold.

 

Bruksområder

Unirex EP 2 er et fremragende universalsmørefett til bruk ved høy belastning i mange industri- og kjøretøyanvendelser  Produktets utmerkede vannbestandighet og EP-beskyttelse overgår ytelsen til vanlige universalsmørefett som brukes ved lett til medium belastning.

 

Unirex EP 2 er spesielt godt egnet for standard kulelager som arbeider under høye temperaturer.  I tillegg sørger smørefettets egenskaper for lavt oljegjennomslag for en klar fordel i situasjoner hvor minimal lekkasje er helt nødvendig.  

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

NLGI 2

Fortykker

Litiumkompleks

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 C, mm2/s, AMS 1697

220

Farge, visuell

Grønn

Korrosjonsbeskyttelse, kapasitet, ASTM D 1743

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

260 (min)

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596

315

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,47

Hjullagertest ved høy temperatur, lekkasje, g, ASTM D4290

1,3

Oksidasjonsstabilitet, trykkfall, 100 timer, kPa, ASTM D942

1

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

280

Penetrasjon, endring fra 60x til 100 000x, 0,1 mm, ASTM D217

30

Fortykker, wt%, AMS 1699

Li-kompleks + polymer

Timken OK-belastning, kg, ASTM D 2509

60

Vannavspyling, 38 C, %, ASTM D4049

30

Vannvasking, tap, wt%, ASTM D1264

2,1

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.