UNIREX™ N Series

Mobil grease , Norway

Lagerfett for høye temperaturer

Produktbeskrivelse

UNIREX™ N er litiumkompleksbaserte smørefett av høy kvalitet, som er egnet til smøring av rullelagre som arbeider ved høye temperaturer.  Disse allsidige smørefettene benyttes på en rekke bruksområder i industrien og anbefales spesielt til smøring av elmotorer.

 

UNIREX N smørefett er ikke beregnet til bruk under ekstreme trykk hvor det kreves ekstra beskyttelse mot sammensveising.

 

UNIREX N 2 oppfyller kravene for smørefett DIN 51825 - K2N – 20L og ISO L-XBDHA 2.

 

UNIREX N 3 oppfyller kravene for smørefett DIN 51825 - K3N – 20L og ISO L-XBDHA 3.

 

Egenskaper og fordeler

Unirex N smørefett har fremragende ytelse ved høye og lave temperaturer, motstandsdyktighet mot vann og korrosjon, og lang levetid i en rekke lager.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket ytelse ved høye temperaturer

Litiumkompleksfortykker motvirker mykgjøring/lageravrenning ved temperaturer opp til 190 °C

Smørefettet har lang levetid

Laboratorietester av lagre viser enestående vedvarende smøreytelse ved lagertemperaturer opp til 140 °C

Svært gode egenskaper ved lave temperaturer

Strømforbruket ved oppstart er lavt ved temperaturer ned til minst -20°C. Oppfyller DIN 51825-krav til dreiemoment ved lav temperatur ved -20 °C

Utmerket mekanisk stabilitet

Utmerket motstand mot mykgjøring av fettet på grunn av mekanisk bearbeiding

Utmerket vann- og korrosjonsbestandighet

Motstår vannvasking og beskytter lagrene mot korrosjon

Utmerket ytelse i høyhastighetsutstyr

Karakteristikken gir utmerket ytelse i kulelager som arbeider ved høy hastighet. Unirex N3 anbefales der DmN (lagerdiameter X rpm) overstiger 360 000

 

Bruksområder

UNIREX N 2 anbefales for smøring av elmotorer. Det er egnet for NEMA (National Electric Manufacturer's Association)-motorer med isoleringsklasse A, B og F.

 

De fleste bruksområdene for UNIREX N omfatter manuell påføring. Selv om UNIREX N 2 egner seg til bruk i automatiske sentraliserte systemer, vil utstyret som disse systemene betjener vanligvis ikke ha behov for den lange levetiden som karakteriserer UNIREX N, fordi en av funksjonene til automatiske systemer er å etterfylle smørefettet ved relativt korte tidsintervaller. UNIREX N 3 bør ikke brukes i slike systemer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

2

3

DIN 51825:2004-06 - K 2 N -20 L

X

 

DIN 51825:2004-06 - K 3 N -20 L

 

X

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2

X

 

ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3

 

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

2

3

Klasse

NLGI 2

NLGI 3

Fortykker

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697

115

115

Farge, visuell

Grønn

Grønn

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

210

210

Oljeseparasjon, 30 timer ved 100 °C, wt%, ASTM D6184

1,5

0,6

Penetrasjon, 100 kx, 0,1 mm, ASTM D217

25

30

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

280

235

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 1, ASTM D6138

0

0

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 2, ASTM D6138

1

1

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

95

Vannvasking, 1 time ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

3,7

3,5

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.