MOBILCUT 140 NEW

Mobil industrial , Norway

Vannbasert metallbearbeidingsvæske

Produktbeskrivelse

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Mobilcut-produktene består av en teknisk ledende sammensetning av baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer og er klorfrie. Produktene gir pålitelig ytelse i en rekke ulike metallbearbeidingsprosesser. Produktene er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter, og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter. Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile

og designet for det moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt produktivitet.  Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann når de skal brukes. Alle Mobilcut-produktene er fri for formaldehydbaserte slippmidler (FAD).

Mobilcut 140 NEW er en vannløselig væske med lang levetid som gjør at den er et ideelt valg for moderate til tunge

maskinbearbeidingsoppgaver i det moderne maskinverkstedet.   Den er formulert for å gi lang levetid, god emulsjonsstabilitet og holdbarhet, samtidig som den bidrar til å øke levetiden og overflatekvaliteten på verktøyet, selv ved vanskelige maskinbearbeidingsoppgaver.   Mobilcut 140 NEW er et ideelt valg når utmerket maskinytelse er påkrevd for et stort utvalg av materialer og bruksområder,

samtidig som den er enkel å overvåke og vedlikeholde. Den fungerer godt med veldig bløtt vann (5 °dH) og er stabil ved bruk i veldig hardt vann (opptil 80 °dH).

 

Egenskaper og fordeler

Mobilcut-serien er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å gi en høy yteevne

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Danner stabile emulsjoner og løsninger

Brukervennlighet og vedlikehold

Langvarig egenstabilitet

Øker væskens levetid og reduserer ubehagelig lukt

Lavt skummingspotensial

Forbedret yteevne selv i systemer med høyt trykk

Motstår dannelse av klebrige forurensninger

Gir økt maskinrenhet

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

God separabilitet

Gir bedre filtrerbarhet og overflatefinish

Mange bruksområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelageret

Kompatibel med høytytende vangeoljer i Mobil Vactra Oil nummer-serien

Enkel separasjon og fjerning av overflateolje

Nøytral lukt

Forbedrer arbeidsmiljøet

 

Bruksområder

Mobilcut 140 NEW: Bearbeiding av aluminium og stål med høy maskinell bearbeidbarhet på moderate til krevende bruksområder, som for eksempel sliping, dreiing, saging, boring, gjenging og brotsjing der smøreevnen til en emulgerbar olje er ønsket.

Væsketypen er en mikroemulsjon. Mineraloljeinnholdet er typisk 40 %.  Vannhardhetsområdet er fra 5 til 30 °dH. Væskens typiske refraktometerfaktor er 1,2. På grunn av produksjonstoleranser kan denne verdien variere noe.

 

Anbefalte konsentrasjoner for typiske bearbeidingsprosesser:

 

Lavlegert stål – fresing, dreiearbeid: 5-8 %

Stållegering med karbon, vanskelig maskinbearbeiding: 6-10 %

Aluminiumbearbeiding: 6-10 %

Rund- og plansliping: 5-7 %

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Utseende, AA.Lab.101

Gul væske

Utseende, 5,0 % i vann med 20 grader dH, AA.Lab.101

Gjennomsiktig

Kinematisk viskositet ved 20 C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

120

Tetthet 15 C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

975

pH-verdi 5,0 % i vann med 20 grader dH, DIN 51369

9,4

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.