Mobil DTE 10 Excel™-serien

Mobil industrial , Norway

Førsteklasses hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

Mobil DTE 10 Excel™-serien består av høytytende, slitasjehemmende hydraulikkoljer som er spesialutviklet for bruk i moderne industri- og mobile hydraulikksystemer som drives under høyt trykk. 

 

Oljene i Mobil DTE 10 Excel-serien er fremstilt av nøye utvalgte baseoljer og egenutviklede tilsetningsstoffer for å sikre en velbalansert ytelse på en lang rekke bruksområder. Produktene har enestående oksidasjonsbestandighet og varmestabilitet, som sikrer lang levetid på oljen og minimalt med avleiringer i tungt belastede hydraulikksystemer som bruker pumper med høyt trykk og høy utgangseffekt. Den innovative sammensetningen sørger for at kritiske komponenter i hydraulikksystemer, som f.eks. servo- og proporsjonalventilene man finner i mange moderne hydraulikksystemer, holdes fullstendig rene og fungerer som de skal. Den skjærstabile viskositetsindeksen muliggjør et bredt driftstemperaturområde, samtidig som den gir maksimal hydraulisk effekt og komponentbeskyttelse både ved lave og høye temperaturer. Veldig gode luftutskillingsegenskaper gir økt beskyttelse i systemer med lav oppholdstid, noe som bidrar til å forhindre kavitasjon og kavitasjonsskader. Det sinkfrie, slitasjehemmende systemet gir en høy grad av beskyttelse i gir, skovlpumper og stempelpumper, samtidig som dannelsen av avleiringer reduseres til et minimum.      Mobil DTE 10 Excel er dessuten ikke akutt eller kronisk giftig for vannmiljøet (iht. kriteriene i FNs globale harmoniserte system og testing utført av OECD).

 

Oljene i Mobil DTE 10 Excel-serien er utviklet gjennom omfattende laboratorieforsøk og brukstesting, og kan bidra til å gi målbare økninger i hydraulisk virkningsgrad sammenlignet med andre hydraulikkoljer fra Mobil™. Dette kan gi redusert energiforbruk eller økt maskinytelse, og dermed kostnadsbesparelser.

 

I en effektivitetstest som ble gjennomført under kontrollerte forhold på et laboratorium, ble det målt at Mobil DTE 10 Excel ga hydraulikkpumper opptil 6 % bedre virkningsgrad i forhold til Mobil DTE 20, ved bruk i standard hydraulikkutstyr.

 

I andre laboratorie- og bruksforsøk som ble gjennomført på en lang rekke moderne hydraulikksystemer, hadde oljene i Mobil DTE 10 Excel-serien en spesielt lang levetid. Mobil DTE 10 Excel hadde opptil tre ganger lengre levetid enn de konvensjonelle hydraulikkvæskene fra Mobil, samtidig som hydraulikksystemene ble holdt eksepsjonelt rene og beskyttelsen av komponentene var optimal. Mobil DTE 10 Excel demonstrerte også verdien av den høye viskositetsindeksen og den enestående skjærstabiliteten ved å fungere ved så lave temperaturer som -34 °C, samt ved å beholde ISO-viskositetsklassen.

 

Mobil DTE 10 Excel er også testet direkte opp mot konkurrerende produkter, i tester utført under kontrollerte forhold i standard vingepumper. Da den 30 minutter lange testen var over, ble det fastslått at Mobil DTE 10 Excel genererte mindre varme i systemet, og systemtemperaturene var 6-7 °C lavere enn hos enkelte av de konkurrerende produktene ved identiske forhold. 

 

Egenskaper og fordeler

Hydraulikkoljene i Mobil DTE 10 Excel-serien sørger for utmerket effektivitet i hydraulikksystemet, veldig gode renseegenskaper og en høy grad av oljeholdbarhet. Egenskapene som øker hydraulisk effektivitet kan føre til redusert energiforbruk for både industrielt og mobilt utstyr, reduserte driftskostnader og forbedret produktivitet.  Produktenes utmerkede oksidasjons- og varmestabilitet kan bidra til lengre oljeskift- og filterbytteintervaller, samtidig som systemene holdes rene. Oljen gir solid slitasjebeskyttelse og har enestående smørefilmstyrke som beskytter utstyret. Dette bidrar ikke bare til færre skader på utstyret, men også til økt produksjonskapasitet.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god hydraulikkeffektivitet

Mulighet for redusert energiforbruk eller økt systemrespons

Ekstremt gode renseegenskaper

Mindre avleiringer i systemet gir redusert maskinvedlikehold og økt komponentlevetid

Skjærstabil, veldig høy viskositetsindeks

Økt komponentbeskyttelse over et bredt temperaturområde

Oksidasjons- og varmestabilitet

Øker levetiden på oljen under tøffe driftsbetingelser

God kompatibilitet med elastomerer og pakninger

Lang pakningslevetid og redusert vedlikehold

Slitasjehemmende egenskaper

Bidrar til å redusere slitasje, og beskytter pumper og komponenter for økt utstyrslevetid

Veldig gode luftutskillingsegenskaper

Bidrar til å forhindre lufting og kavitasjonsskade i systemer med lavt volum og høy omløpshastighet

Kompatibel med flere ulike metaller

Bidrar til å sikre høy ytelse og beskyttelse av komponenter med mange ulike metallegeringer

 

Bruksområder

     •  Hydraulikksystemer i industri- og mobile systemer, som arbeider ved høye trykk og  temperaturer på kritiske bruksområder

     •  Hydraulikksystemer som er utsatt for dannelse av avleiringer, som for eksempel CNC-maskiner, særlig ved bruk av servoventiler med små klaringer.

     •  Systemer hvor det er vanlig med kaldstart og høye driftstemperaturer

     •  Systemer som krever en høy grad av belastbarhet og slitasjebeskyttelse

     •  Maskiner som bruker en lang rekke komponenter med ulike typer metallegeringer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

15

22

32

46

68

100

150

Arburg Hydraulic Fluid

 

 

 

X

 

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

MB-godkjenning 341.0

 

X

 

 

 

 

 

Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10

 

 

 

X

X

X

X

Stromag AG TM-000 327

 

 

 

 

X

 

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

 

X

 

 

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

15

22

32

46

68

100

150

Eaton 694 (omfatter tidligere I-286-S, M-2950-S eller M-2952-S)

 

 

X

X

X

 

 

Voith Paper VN 108 4.3.3 Aug 2014

 

 

 

 

X

X

X

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

15

22

32

46

68

100

150

China GB 11118.1-2011, L-HM (generell)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

 

 

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2006-09

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HV (ISO 11158:1997)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

15

22

32

46

68

100

150

Klasse

ISO 15

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Brookfield-viskositet ved -20 C, mPa.s, ASTM D2983

1090

1870

3990

11240

34500

Brookfield-viskositet ved -30 C, mPa.s, ASTM D2983

3360

7060

16380

57800

Brookfield-viskositet ved -40 C, mPa.s, ASTM D2983

2620

6390

14240

55770

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D4052

0,837

0,841

0,846

0,850

0,862

0,877

0,881

Dielektrisk styrke, kV,ASTM D877

45

54

49

41

FZG-slitasje, skadetrinn, DIN 51354

12

12

12

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

178

212

215

232

240

241

246

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

2

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

4,07

5,07

6,63

8,45

11,17

13

17,16

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

15,8

22,4

32,7

45,6

68,4

99,8

155,6

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-56

-52

-49

-43

-38

-34

-34

Skjærstabilitet, %KV tap, CEC L-45-A-99

5

5

5

7

11

7

7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

168

164

164

164

156

127

120

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

04-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.