Mobil DTE 10 Excel™-serien

Mobil industrial , Norway

Premium-hydraulikkoljer med syntetisk teknologi
Energy Efficiency logo Bosch-Rexroth stamp of approval
 

Produktbeskrivelse

Mobil DTE 10 Excel™-serien består av høytytende, slitasjehemmende hydraulikkoljer som er spesielt utviklet for bruk i moderne industri- og mobile hydraulikksystemer som drives under høyt trykk.

 

Oljene i Mobil DTE 10 Excel-serien er fremstilt av baseoljer med syntetisk teknologi og egenutviklede tilsetningsstoffer for å sikre en velbalansert ytelse på en rekke bruksområder.  Produktene har enestående oksidasjonsbestandighet og varmestabilitet, som sikrer lang levetid og minimalt med avleiringer i tungt belastede hydraulikksystemer som bruker høytrykkspumper med høy utgangseffekt.  Den innovative sammensetningen sørger for at kritiske komponenter i hydraulikksystemer, som f.eks. servo- og proporsjonalventilene man finner i mange moderne hydraulikksystemer, holdes rene og fungerer som de skal.  Den skjærstabile høye viskositetsindeksen muliggjør drift i en rekke temperaturer, samtidig som den gir maksimal hydraulisk virkningsgrad og komponentbeskyttelse både ved lave og høye temperaturer.  Veldig gode luftutskillingsegenskaper gir ekstra beskyttelse i systemer med lav oppholdstid, noe som bidrar til å forhindre kavitasjon og varmenedbrytning. Det sinkfrie, slitasjehemmende systemet gir en høy grad av beskyttelse i gir, skovlpumper og stempelpumper, samtidig som dannelsen av avleiringer reduseres til et minimum. Mobil DTE 10 Excel er dessuten ikke akutt eller kronisk giftig for vannmiljøet (iht. kriteriene i FNs globale harmoniserte system og testing utført av OECD).

 

Oljene i Mobil DTE 10 Excel-serien er utviklet gjennom omfattende laboratorieforsøk og bruksforsøk, og kan bidra til å gi målbare økninger i hydraulisk virkningsgrad sammenlignet med andre hydraulikkoljer fra Mobil™. Dette kan gi redusert energiforbruk eller økt maskinytelse, og dermed kostnadsbesparelser.

 

I en effektivitetstest som ble gjennomført under kontrollerte forhold på et laboratorium, ble det målt at Mobil DTE 10 Excel ga hydraulikkpumper opptil seks prosent bedre virkningsgrad i forhold til Mobils standard hydraulikkvæsker ved bruk i hydrauliske standardbruksområder.

 

I andre laboratorie- og bruksforsøk som ble gjennomført på en lang rekke moderne hydraulikksystemer, hadde oljene i Mobil DTE 10 Excel-serien en spesielt lang levetid. Mobil DTE 10 Excel hadde opptil tre ganger lengre levetid enn de vanlige hydraulikkvæskene fra Mobil, samtidig som hydraulikksystemene ble holdt eksepsjonelt rene og beskyttelsen av komponentene var optimal.  Mobil DTE 10 Excel demonstrerte også verdien av den høye viskositetsindeksen og den enestående skjærstabiliteten ved å fungere ved så lave temperaturer som -34 °C, samt ved å beholde ISO-viskositetsgraden.

 

*Energieffektivitet forklart

Energieffektivitetsdesignet er et varemerke som tilhører Exxon Mobil Corporation. Energieffektivitet er kun relatert til oljens ytelse sammenlignet med Mobils standard hydraulikkvæsker. Teknologien som brukes, gir opptil seks prosent økning i hydraulikkpumpeeffektivitet når den testes i hydrauliske standardbruksområder. Energieffektiviteten til dette produktet er basert på tester av oljen som er gjennomført i henhold til gjeldende industristandarder og protokoller. Effektivitetsforbedringene varierer avhengig av driftsforhold og bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Hydraulikkoljene i Mobil DTE 10 Excel-serien sørger for utmerket effektivitet i hydraulikksystemet, veldig gode renseegenskaper og en høy grad av oljeholdbarhet. Egenskapene som øker hydraulisk effektivitet kan føre til redusert energiforbruk for både industrielt og mobilt utstyr, reduserte driftskostnader og forbedret produktivitet. Produktenes utmerkede oksidasjons- og varmestabilitet kan bidra til lengre oljeskift- og filterbytteintervaller, samtidig som systemene holdes rene. Oljen gir solid slitasjebeskyttelse og har enestående smørefilmstyrke som beskytter utstyret. Dette bidrar ikke bare til færre skader på utstyret, men også til økt produksjonskapasitet.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god hydraulikkeffektivitet

Mulighet for redusert energiforbruk eller økt systemrespons

Ekstremt gode renseegenskaper

Mindre avleiringer i systemet gir redusert maskinvedlikehold og økt komponentlevetid

Skjærstabil, høy viskositetsindeks

Vedvarende komponentbeskyttelse over et bredt temperaturområde

Oksidasjons- og varmestabilitet

Øker oljens levetid under tøffe driftsbetingelser

God kompatibilitet med elastomerer og pakninger

Lang pakningslevetid og redusert vedlikehold

Slitasjehemmende egenskaper

Bidrar til å redusere slitasje, og beskytter pumper og komponenter for økt utstyrslevetid

Veldig gode luftutskillingsegenskaper

Bidrar til å forhindre lufting og kavitasjonsskade i systemer med lavt volum og høy omløpshastighet

Kompatibel med flere ulike metaller

Bidrar til å sikre høy ytelse og beskyttelse av komponenter med mange ulike metallegeringer

 

Bruksområder

     •  Hydraulikksystemer i industri- og mobile systemer, som arbeider ved høye trykk og temperaturer på kritiske bruksområder

     •  Hydraulikksystemer som er utsatt for dannelse av avleiringer, som for eksempel CNC-maskiner, særlig ved bruk av servoventiler med små klaringer

     •  Systemer hvor det er vanlig med kaldstart og høye driftstemperaturer

     •  Systemer som krever en høy grad av lastkapasitet og slitasjebeskyttelse

     •  Maskiner som bruker en lang rekke komponenter med ulike typer metallegeringer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

15

22

32

46

68

100

150

Arburg Hydraulic Fluid

 

 

 

X

 

 

 

Daimler Truck DTFR 31B100

 

X

 

 

 

 

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-1

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-2

 

 

X

X

X

 

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

Husky

 

 

 

X

 

 

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

X

X

 

 

 

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10

 

 

X

X

X

X

 

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19

 

 

X

X

X

X

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

 

Dette produktet anbefales for bruk som krever:

15

22

32

46

68

100

150

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Valmet Paper RAUAH00929_04 (hydraulikksystemer)

 

 

X

X

 

 

 

Valmet Paper RAUAH02724_01 (mineralolje for hydrauliske valser)

 

 

 

 

X

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.4 2021-10 (hydraulisk valse)

 

 

 

 

X

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.5 2021-10 (skopresse)

 

 

 

 

 

X

X

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

15

22

32

46

68

100

150

ASTM D6158 (klasse HVHP)

 

X

X

X

X

 

 

China GB 11118.1-2011, L-HM (generell)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM (HP)

 

 

X

X

X

X

 

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

X

X

X

X

 

 

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2017-06

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HM (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-HV (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

15

22

32

46

68

100

150

Klasse

ISO VG 15

ISO VG 22

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

Brookfield-viskositet ved -20 °C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

1070

1900

4050

10 360

32 600

Brookfield-viskositet ved -30 °C, mPa.s, ASTM D2983

 

1660

3390

6790

16 780

71 400

445 000

Brookfield-viskositet ved -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

2490

7120

20 000

125 000

 

 

 

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 °C, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1B

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,840

0,842

0,845

0,851

0,859

0,869

0,884

Dielektrisk styrke, kV,ASTM D877

39,3

38,3

39,3

38,2

39,2

37,2

37,4

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)

 

 

12

12

12

>12

>12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

210

215

225

230

260

260

270

Skum, sekvens I, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Skum, sekvens II, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Skum, sekvens III, tendens/stabilitet, ml, ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

3,9

5,0

6,5

8,4

10,9

13,0

17,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

15,0

22,0

31,5

45,7

66,9

97,0

148,0

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-57

-54

-48

-45

-42

-40

-38

Skjærstabilitet, viskositetstap (100 °C), %, CEC L-45-A-99

4

6

5

8

10

8

7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

164

164

164

163

155

132

121

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

02-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.