Mobil DTE™ FM Series

Mobil industrial , Norway

Smøremidler for næringsmiddelindustrien

Produktbeskrivelse

Oljene i Mobil DTE™ FM-serien er høytytende smøremidler som er utviklet for å oppfylle en lang rekke krav til forskjellige typer utstyr innen næringsmiddel- og emballasjeindustrien.  Disse smøremidlene er godkjent som NSF H1-type oljer og tilfredsstiller kravene i 21 CFR 178.3570 fra Food and Drug Administration (USA) for bruk hvor tilfeldig kontakt med næringsmidler kan forekomme. Mobil DET FM-serien produseres ved anlegg som er sertifisert iht. ISO 22000 og som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469 for å sikre at de høyeste nivåene av produktintegritet opprettholdes.

 

De er førsteklasses smøremidler laget med giftfrie NSF/FDA-type-baseoljer og -tilsetninger. Tilsetningssystemet gir god slitasjebeskyttelse, utmerket rustbeskyttelse og oksidasjonsstabilitet. De gir god renhet i systemene, samt lang levetid på olje og filter med optimal beskyttelse av utstyret. Mobil DTE FM-serien er utmerket som gir-, lager- og sirkulasjonsolje. De er også egnet til å håndtere de kritiske kravene til hydraulikkomponenter, bl.a. servoventiler med fine toleranser, og numerisk kontrollerte (NC) verktøymaskiner med stor nøyaktighet. Produktene tilfredsstiller de strengeste kravene til ytelse fra en rekke system- og komponentprodusenter som benytter ulike metallegeringer, og muliggjør ett enkelt produkt med fremragende ytelsesegenskaper.

 

Mobil DTE FM-serien oppnår høy klassifisering i FZG-girtesten, og viser derved utmerket slitasjebeskyttelse. Dette muliggjør bruk andre steder enn i rene hydraulikksystemer hvor det kan være både gir og lagre. Baseoljenes naturlig høye viskositetsindeks sikrer utmerket ytelse over et bredt temperaturområde.

 

Mobil DTE FM-serien bidrar ikke til MOAH-innhold i mat når de brukes i samsvar med begrensningene i FDA 21CFR178.3570.

 

Egenskaper og fordeler 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Giftfri sammensetning

Muliggjør bruk i utstyr for bearbeiding og emballering av næringsmidler

Meget gode slitasjehemmende egenskaper

Reduserer slitasje

Forlenger utstyrets levetid

Utmerket oksidasjonsstabilitet

Gir lang levetid for olje og utstyr

Forlenger filterlevetiden

Meget god korrosjonsbeskyttelse

Motvirker korrosjon internt i hydraulikksystemet

Reduserer negative virkninger av fukt i systemene

Gir korrosjonsbeskyttelse i komponenter med ulike metaller

Tilfredsstiller en lang rekke krav fra utstyrsprodusenter

Allsidig bruksområde - ett produkt kan erstatte flere

Mindre krav til lagerhold

Reduserer faren for feilfylling

Veldig gode luftutskillingsegenskaper

Reduserer skumdannelse med tilhørende negative virkninger

Meget god vannutskillingsevne

Beskytter systemer som har små mengder fuktighet

Skiller lett ut større mengder vann

 

Bruksområder

     •  Passer til smøring av en rekke maskiner som brukes i alle typer næringsmiddelindustrier, fiskeforedlings- og kjøttpakkeanlegg

     •  Utmerket til smøring av gir, lager, sirkulasjonssystemer og hydraulikk

     •  Kompressorer og vakuumpumper som arbeider med luft og inert gass

     •  Smøring av luftledninger

     •  Systemer som krever en høy grad av belastbarhet og slitasjebeskyttelse

     •  Maskiner som bruker en lang rekke komponenter med ulike typer metallegeringer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet er registrert iht. kravene i:

MOBIL DTE FM 32

MOBIL DTE FM 46

MOBIL DTE FM 68

NSF H1

X

X

X

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

ISO 21469

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL DTE FM 32

MOBIL DTE FM 46

MOBIL DTE FM 68

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Kobberkorrosjon, 3 timer, 121 ºC, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

226

228

Firekuletest, slitasje, ripediameter, 20 kg, 1800 rpm, 1 time, 54 °C, mm, ASTM D4172

0,25

0,25

0,25

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,8

8,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

31,9

45,5

68,5

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-12

-9

-12

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D 665

PASS

PASS

PASS

Egenvekt ved 15,6 ºC / 15,6 ºC, ASTM D4052

0,862

0,868

0,873

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

105

101

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

06-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.