MOBIL DTE™ HYDRAULIC ZINC FREE

Mobil industrial , Norway

Hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free er en serie med hydraulikkoljer som er spesialutviklet for bruk i hydraulikksystemer i moderne, industrielt og mobilt høytrykksutstyr.  De er sammensatt av kvalitetsbaseoljer og spesielt utvalgte sinkfrie tilsetningsstoffer. Dette unike tilsetningssystemet har utmerkede slitasjehemmende egenskaper og ble utviklet for å gi eksepsjonell beskyttelse i hydraulikkutstyr som utsettes for tung belastning.

 

Oljene i Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free-serien har utmerkede oksidasjons- og varmestabilitetsegenskaper som kan bidra til å gi lengre olje- og filterlevetid, samt optimal utstyrsbeskyttelse, og dermed redusere kostnader til både vedlikehold og produktavhending. De er utformet for å fungere med systemer som drives under moderate til krevende driftsforhold hvor det kreves høye nivåer av slitasje- og filmstyrkebeskyttelse.

 

Egenskaper og fordeler

Hydraulikkoljene i Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free-serien har utmerket oksidasjonsbestandighet og varmestabilitetsegenskaper som kan føre til lengre oljeskift- og filterbytteintervaller og bidra til rene systemer og problemfri drift. Oljenes utmerkede slitasjehemmende egenskaper og filmstyrke kan føre til utstyrsytelse med både mindre nedetid i tillegg til bedre produktivitet. Deres gode demulgeringsevne gjør at oljene fungerer godt i systemer hvor det er kommet inn små mengder vann, i tillegg til at de effektivt skiller ut store mengder vann.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Varme- og oksidasjonsstabilitet

Gir lang levetid for olje og utstyr

Slitasjehemmende egenskaper

Bidrar til å redusere slitasje, og beskytter pumper og komponenter for økt utstyrslevetid

Veldig gode demulgeringsevner

Beskytter systemer med en liten mengde fuktighet

Kompatibel med flere ulike metaller

Bidrar til å sikre høy ytelse og beskyttelse av komponenter med mange ulike metallegeringer

Tilfredsstiller en mengde utstyrskrav

Reduserer krav til lagerhold

 

Bruksområder

     •  Systemer med legeringer bestående av flere metaller i pumper og andre systemkomponenter

     •  Bruksområder hvor det kan oppstå krysskontaminering mellom hydraulikk- og kjølevæsker

     •  Vinge-, stempel- og girpumper som arbeider under høyt trykk

     •  Bruksområder hvor små mengder vann er uunngåelig

     •  I systemer med tannhjul og lagre

     •  Systemer som krever en høy grad av belastbarhet og slitasjebeskyttelse

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

X

X

X

 

Denison HF-0

 

X

X

X

 

Denison HF-1

 

X

X

X

 

Denison HF-2

 

X

X

X

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

X

X

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-68

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

X

 

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

 

 

 

 

 

ASTM D6158 (klasse HMHP)

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM (generell)

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM (HP)

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

JCMAS HK VG32

 

X

 

 

 

JCMAS HK VG46

 

 

X

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100

Klasse

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D4052

0,859

0,857

0,864

0,871

0,866

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

208

224

232

242

270

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

10

0

0

0

0

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

4,5

5,66

7,01

8,84

11,77

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

22,6

32,72

46,26

68,33

99,86

Rustbeskyttelse, prosedyre B, klassifisering, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

115

112

108

102

107

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.