Mobil DTE PM Series

Mobil industrial , Norway

Smøremidler for papirmaskiner

Produktbeskrivelse

Produktene i Mobil DTE PM-serien er høytytende kvalitetssmøremidler som er utviklet spesielt for sirkulasjonssystemene i krevende industripapirmaskiner.  Produktene gir utmerket smøring, og beskytter samtidig systemkomponentene mot rust og korrosjon. Dette er spesielt viktig i våtpartiet, der vann og kjemiske forurensninger kan komme inn i smøresystemet. Mobil DTE PM-seriens oljer er laget for å gi maksimal beskyttelse av gir og lagre under krevende driftsforhold. Oljenes gode viskositetsegenskaper hjelper til med å redusere tiden fra oppstart til produksjon, og de utmerkede viskositetsegenskapene bevares også ved høye temperaturer. DTE PM-seriens oljer gir fremragende beskyttelse mot oksidasjon og termisk nedbrytning, samt utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og slitasje.

Oljene i Mobil DTE PM-serien er sammensatt av utvalgte baseoljer av høy kvalitet og et enestående tilsetningssystem, som gir produktene særdeles høy ytelse.  Oljene tåler de høye damptrykkene, temperaturene og hastighetene som er vanlig i papirmaskiner med høy kapasitet. Deres fremragende demulgeringsevne og filtrerbarhet sikrer utmerket ytelse i våte omgivelser, og effektiv filtrering selv med meget fine filtre. De skiller lett ut vann og bevarer fargen over lang tid.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil DTE PM-serien har vist sin prestasjonsevne i smøring av moderne, høytytende papirmaskiner.  Deres utmerkede egenskaper med hensyn på slitasjehemming, oksidasjonsstabilitet, kjemisk stabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse, fargestabilitet og filtrerbarhet bidrar til lengre vedlikeholdsintervaller. Dette medfører mindre behov for vedlikehold, lengre utstyrslevetid og økt produksjonskapasitet.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Eksepsjonell slitasjebeskyttelse

Bedre ytelse i lagre og gir

Enestående oksidasjons- og termisk stabilitet

Lengre levetid for oljen

 

Lavere utgifter til filterbytte

 

Renere systemer

 

Mindre avleiringer i systemet

Effektiv vannutskilling

Bidrar til enklere fjerning av vann

 

Reduserer emulsjonsdannelse i systemene

God beskyttelse mot materialtretthet

Reduserer tretthetsbrudd i lagre og gir

Utmerket filtrerbarhet

Holder oljeledningene og mekanismene for strømningsregulering fri for avleiringer

 

Bedre oljeflyt og kjøling

 

Lavere utgifter til filterbytte

Høy grad av rust- og korrosjonsbeskyttelse

Beskytter gir og lagre i våte miljøer

 

Beskytter mot korrosjon i våte og fuktige miljøer

 

Bruksområder

     •  Smøring av sirkulasjonssystemer i industripapirmaskiner

     •  Sirkulasjonssystemer som brukes over et stort temperaturområde

     •  Systemer som må startes og komme i gang raskt

     •  Sirkulasjonssystemer som smører gir og lagre

 

Typiske produktdata

Egenskap

100

150

220

320

Klasse

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

10

20

20

20

FZG 4-kvadratbelastning, skadetrinn, DIN 51354

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

240

250

260

250

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

10

10

10

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

40

30

30

30

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

0

10

10

10

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,4

14,7

19

25,4

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

100

150

220

320

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-6

-6

-6

-6

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D 665

Pass

Pass

Pass

Pass

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

Pass

Pass

Pass

Pass

Egenvekt, 15,6 ºC / 15,6 ºC, ASTM D1298

0,884

0,888

0,889

0,892

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

95

95

95

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.