Mobil Pegasus™ 1005

Mobil industrial , Norway

Førsteklasses gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 1005 er en høytytende gassmotorolje som er utviklet for å gi moderne, drivstoffeffektive firetaktsmotorer med lavt utslipp bedre beskyttelse, og samtidig opprettholde en overlegen ytelse i eldre motormodeller. Mobil Pegasus 1005 er det siste tilskuddet på Mobil Pegasus stamtavle over gjennomprøvde gassmotoroljer for naturgass med en balansert og langvarig sammensetning.

 

Mobil Pegasus 1005 benytter baseoljer av høy kvalitet og et avansert system av tilsetningsstoffer, for å gi fremragende oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet og termisk stabilitet.   Mobil Pegasus 1005 har en balansert sammensetning med utmerkede slitasjehemmende egenskaper for å beskytte tungt belastede ventilstyringsenheter, stempler, foringer, lagre og girenheter, samtidig som den opprettholder kompatibiliteten med katalysatormaterialet.   Rense- og dispergeringssystemet reduserer dannelsen av karbon- og lakkavsetninger for å minimere oljeforbruket og opprettholde motorrenheten, selv under perioder med lengre oljeskiftintervaller.

 

Mobil Pegasus 1005 kan hjelpe brukerne med å oppnå lengre motorlevetid og -renhet med forbedret pålitelighet og derav høyere produktivitet.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 1005 er blant Mobils ledende industrismøremidler, og har et ry for innovasjon, teknologilederskap og høy ytelse.

Mobil Pegasus 1005 har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lengre levetid på oljen

Lengre oljeskiftintervaller reduserer antall oljeskift og oljeinnkjøp, skaper mindre oljeavfall og arbeid, samt bidrar til å holde driftskostnadene lave og øke motorens tilgjengelighet

Økt motortilgjengelighet gir høyere produktivitet

Keep Clean-ytelse

Bidrar til å kontrollere dannelsen av avleiringer i forbrenningskammeret og på stempler for å oppnå maksimal motoreffektivitet og -pålitelighet

Bidrar til å kontrollere avleiringer i varmevekslere for å oppnå maksimal varmeproduksjon

Lavt oljeforbruk

Lav oljeflyktighet minimerer avleiringer i motor- og eksossystemet, forlenger katalysatorens levetid og varmevekslerens rengjøringsintervaller

Reduserer behovet for etterfylling av olje og innkjøp av smøremidler

Eksepsjonell slitasjebeskyttelse

Bidrar til å kontrollere slitasje på kritiske motorkomponenter

Maksimerer motorens pålitelighet og ytelse

 

Bruksområder

Mobil Pegasus 1005 er utviklet for bruk i:

     •  Caterpillar, MWM GmbH (tidligere Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls Royce-Bergen, Wartsila, Waukesha og andre turboladede, naturlig aspirerte, middels hurtige til hurtige firetaktsmotorer som krever olje med lavt askeinnhold

     •  Lean-burn og støkiometriske firetaktsmotorer som drives ved høy belastning og temperatur

     •  Hurtige firetaktsmotorer som går på gass og brukes i kraftvarmeproduksjon.

     •  Naturgassmotorer som er utstyrt med katalysator

     •  Motorer der det brukes forskjellige drivstoffer med lavt svovel- eller klorinnhold

     •  Feltsystemer der sur gass med et H2S-innhold på ‹ 0,1 % (1000 ppm) kan brukes som drivstoff

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-1-97

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

Caterpillar/MaK GCM34

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 2 og 3, lengre oljeskiftintervaller)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 4B og 6E)

INNIO Waukesha-motor 220 GL ved bruk av rørledningsgass

INNIO Waukesha-motor til kraftvarmeproduksjon / gasskompresjon ved bruk av rørledningsgass

MAN M 3271-2

MTU Gas Engines S4000 L61, L62, L63, L64 som går på naturgass

MTU Gas motorserie 4000 Mx5xN ved bruk av naturgass

MTU Onsite Energy Gas motorserie 400 – naturlig aspirerte motorer som går på natur- og propangass

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

Perkins Gas Engine Oil – Naturgass

Rolls-Royce Bergen Engines BV-G

Rolls-Royce Bergen Engines CR-G

Rolls-Royce Bergen Engines K-G1

Rolls-Royce Bergen Engines K-G2

Rolls-Royce Bergen Engines K-G3

Wartsila 175SG

Wartsila 220SG

Wartsila 25SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF (kontinuerlig naturgassdrift)

Wartsila 34SG

Wartsila 50DF (kontinuerlig naturgassdrift)

Wartsila 50SG 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Caterpillar

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

(*)Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

5,4

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-25

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,4

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

265

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

121

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

Tetthet ved 15,6 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,855

 

(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.