Mobil Pegasus™ 1100 Series​

Mobil industrial , Norway

Høytytende gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 1100-serien er siste generasjons Mobil Pegasus-gassmotoroljer som er utviklet for å gi moderne drivstoffeffektive, firetaktsmotorer med lavt utslipp bedre beskyttelse, og samtidig opprettholde en overlegen ytelse i eldre motormodeller. Både Mobil Pegasus 1105 og Mobil Pegasus 1107 har ekstraordinær oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet, TBN (totalt basetall)-konservering og varmestabilitet som resulterer i lengre levetid for oljen. Oljene har en balansert formulering for å gi lengre levetid for oljen, sikre enestående slitasjehemmende egenskaper og kontrollere dannelsen av karbon- og lakkavleiringer.

 

Mobil Pegasus 1105 (0,5 % sulfataske) kan hjelpe brukerne med å oppnå lengre levetid på motorene sine (alle stempeltyper) og renere med forbedret pålitelighet, noe som resulterer i økt produktivitet.

 

Mobil Pegasus 1107 (0,65 % sulfataske) kan hjelpe brukerne med å oppnå lengre levetid på stempelmotorene sine (BMEP større eller lik 22 bar) og renere med forbedret pålitelighet, utmerket alkalitetsreserve og konservering, noe som resulterer i økt produktivitet.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 1105 og Mobil Pegasus 1107 er gassmotoroljer med lang levetid som gir 1,5 ganger lengre oljeskiftintervaller for høytytende naturgassmotorer sammenlignet med konkurrerende oljer. Begge oljene er blant Mobils ledende industrismøremidler, og er høyt respektert for innovasjon, teknologilederskap og ytelse.

•  Fremragende rense- og dispergeringssystem kontrollerer dannelsen av karbon- og lakkavleiringer for å begrense oljeforbruket og holde motorer rene, selv i perioder med lengre oljeskiftintervaller.

•  Fremragende oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet og termisk stabilitet bidrar til lengre levetid for oljen, reduserte filterkostnader og beskyttelse mot avleiringer.

•  Enestående slitasjehemmende egenskaper bidrar til mindre slitasje på motorkomponentene, mindre oppskraping av foringene i tungt belastede gassmotorer og utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer.

•  Ekstraordinær alkalitetsreserve bidrar til å opprettholde motorens ytelse og holdbarhet, og gir lengre oljeskiftintervaller.

 

Bruksområder

     •  GE Jenbacher, MAN, MTU og andre turboladede motorer, sugemotorer og middels hurtige til hurtige firetaktsmotorer som går på gass og krever et høytytende smøremiddel.

     •  Lean-burn og støkiometriske firetaktsmotorer som går på gass og drives ved høy belastning, høye temperaturer og høyt trykk.

     •  Hurtige firetaktsmotorer som går på gass og brukes i kraftvarmeproduksjon.

     •  Naturgassmotorer som er utstyrt med katalysator. 

     •  Feltsystemer der sur gass med et lavt H2S-innhold kan brukes som drivstoff.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

1105

1107

CUMMINS HSK78G (naturgass)

 

X

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (drivgass klasse A, type 9)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (katalysatorgodkjent)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, serie 4B og 4C, lengre oljeskiftintervaller)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 2 og 3, lengre oljeskiftintervaller)

X

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, alle utgaver av type 4, lengre oljeskiftintervaller)

X

 

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, alle utgaver av type 6, lengre oljeskiftintervaller)

 

X

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 6 opp til versjon E, lengre oljeskiftintervaller)

X

 

MAN M 3271-2

 

X

MAN M 3271-5

 

X

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

 

X

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

 

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

1105

1107

Klasse

SAE 40

SAE 40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

0,65

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6,2

7,3

Tetthet ved 15,6 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,88

0,88

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

261

261

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,1

13,1

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

113

113

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-18

-18

Viskositetsindeks, ASTM D2270

112

112

(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.