Mobil Pegasus™ 710

Mobil industrial , Norway

Gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 710 er en høytytende gassmotorolje som primært er beregnet på smøring av moderne, firetakts høyhastighetsmotorer med veldig lavt oljeforbruk. Disse motorene har som regel et «lean-burn» design hvor økt manifoldtrykk hindrer tilstrekkelig smøring fra å nå områdene for ventilstyringen.  Denne oljen anbefales også til smøring av gasskompressorer. Den er sammensatt av mineralske baseoljer av høy kvalitet og et avansert tilsetningssystem med et middels askeinnhold som er utviklet for å gi motor- og kompressordeler utmerket beskyttelse. Oljen har en høy grad av kjemisk stabilitet, samt oksidasjons- og nitreringsbestandighet.  Pegasus 710 tilbyr enestående beskyttelse mot slitasje på ventilsystem og dannelse av avleiringer. Kombinasjonen av disse ytelsesfordelene samt de meget effektive rense- og dispergeringsegenskapene forebygger aske- og karbonavleiringer, som ellers kan føre til dårlig motorytelse og -banking.

 

Oljens høye reservealkalitet og konstante TBN gjør den også egnet for motorer som bruker drivstoff med lavt innhold av etsende stoffer, slik som hydrogensulfid. De utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskapene forebygger korrosjonsslitasje i sylindre, ventilområder og lagre, og bidrar dermed til lengre levetid på motoren. Mobil Pegasus 710 gir utmerket beskyttelse mot slitasje og slipeslitasje, noe som sikrer minimal stempelskraping og ripedannelse samt mindre slitasje på sylinderfôringer og stempelringer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 710 gassmotorolje gir renere motorer, lavere slitasjehastighet og bedre motorytelse. Bruk av dette produktet fører til reduserte vedlikeholdskostnader og økt produksjonskapasitet. Oljens utmerkede oksidasjons- og kjemiske stabilitet resulterer i lengre oljeskiftintervaller og reduserte filterkostnader. I tillegg sørger den høye reservealkaliteten for at den også kan brukes i motorer som bruker drivstoff med små mengder korroderende stoffer i drivgassen.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende slitasje- og slipeslitasjebeskyttende egenskaper

Mindre slitasje på motorkomponenter

Mindre slipeslitasje på sylinderfôringene til kraftig belastede gassmotorer

Gir utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

Høy kjemisk og oksidasjonsstabilitet

Renere motorer

Lengre oljeskiftintervaller

Reduserte filterkostnader

Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Innovativ sammensetning med middels askeinnhold

Beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer

Hindrer askedannelse i forbrenningskammeret og bedrer tennpluggytelsen

Utmerket korrosjonsbestandighet

Reduserer slitasje på ventilstyringen i gassdrevne firetaktsmotorer

Beskytter lagre og interne komponenter

Ekstremt god reservealkalinitet

Kontrollerer dannelsen av syrer i oljen

Beskytter motorkomponenter mot syreholdige angrep

 

Bruksområder

     •  Gnisttente, gassdrevne firetaktsmotorer med svært lavt oljeforbruk

     •  Motorer hvor ventilsystemet er utsatt for slitasje og korrosjon

     •  Motorer som bruker drivstoff med lavt innhold av svovel- og klorforbindelser

     •  Stempelkompressorsylindere som komprimerer naturgass

     •  Høyeffekts- eller sugemotorer som drives ved eller over nominell kapasitet ved høye temperaturer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

INNIO Waukesha-motor til kraftvarmeproduksjon/gasskompresjon ved bruk av rørledningsgass

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 400 - alle motorer med bio-, kloakk- og deponigass

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 2 og 3)

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) firetaktsmotorer med middels hastighet for LNG-drift

GUASCOR Alle motortyper som går på naturgass (unntatt 86EM og 100EM)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1,0

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

249

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

121

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-15

Egenvekt, 15,6 C / 15,6 C, ASTM D1298

0,896

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

Tetthet 15 C, kg/l, BEREGNET

0,896

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

6,8

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.