Mobil SHC Gargoyle™ 32

Mobil industrial , Norway

Syntetiske kjøleoljer

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Gargoyle 32 er et høytytende, helsyntetisk smøremiddel, basert på patenterte, syntetiserte polyolestere (POE) og et unikt additivsystem som sørger for enestående smøreevne og slitasjebeskyttelse, samt kjemisk, termisk og hydrolytisk stabilitet.

Mobil SHC Gargoyle 32 er spesielt designet for smøring av kjølekompressorer og systemer som bruker ozonvennlige syntetiske HFC-kjølemidler, samt nylig utviklede HFO-kjølemidler og HFO-/HFC-blandinger med et lavere globalt oppvarmingspotensial enn HFC-er, inkludert A1- og A2L-kjølemedier i henhold til sikkerhetsklassifiseringen ASHRAE 34 / ISO 817.

 

Mobile SHC Gargoyle 32 kan blandes med HFC-, HFO- og HCO-/HFC-kjølemidler, og har veldefinerte viskositets-/temperatur-/trykkrelasjoner med en lang rekke av disse kjølemidlene. Smøremiddelet har også en optimalisert blandbarhets-/løselighetsbalanse.

 

Mobil SHC Gargoyle 32 anbefales til bruk i oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg, samt i kommersiell og industriell kjøling.

 

 

Egenskaper og fordeler

Mobil SHC Gargoyle 32 er sammensatt for å sikre fremragende ytelse sammen med en rekke kjølemidler og under ulike driftsbetingelser.   Smøremiddelet er utviklet for å utfylle Mobil EAL Arctic™-serien når kjølesystemet drives med enten HFC-kjølemidler (for eksempel og ikke bare R-134a, R-410A) eller med den nyeste generasjonen av ozonvennlige HFO-kjølemidler med lavt globalt oppvarmingspotensial (for eksempel og ikke bare R-455A, R-513A).   Mobil SHC Gargoyle 32 er utviklet i samarbeid med viktige kompressorprodusenter og systemutviklere for å sikre at produktet leverer overlegen ytelse på en rekke bruksområder. Produktet anbefales spesielt for bruk i Copeland-kompressorer i henhold til Emerson Climate Technologies-spesifikasjonen.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket stabilitet ved høy temperatur

Renere fordamper, mindre uforutsett driftsstans og reduserte vedlikeholdsutgifter

Veldefinert blandbarhets- og PVT-forhold med HFC-, HFO-, HFO/HFC-blandinger inkludert A1- og A2L-klassifiserte kjølemidler

Sikrer høy virkningsgrad og god returstrøm av oljen i kjølesystemer

Veldig god belastbarhet og slitasjehemmende egenskaper

Mindre slitasje på kompressoren resulterer i reduserte vedlikeholdsutgifter

Høy viskositetsindeks og uten voks

Utmerket flyteevne ved lav temperatur, ingen voksavsetninger og bedre virkningsgrad i fordamperen

Optimalisert blandbarhet-/løselighetsbalanse

Allsidig bruk i mange forskjellige kjølemiddel/kompressor-kombinasjoner

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljen:  Mobil SHC Gargoyle 32 er en hygroskopisk olje. Det er derfor viktig å passe på at oljen ikke absorberer fuktighet under håndtering. Når den ikke er i bruk, skal oljen oppbevares i en godt forseglet og fortrinnsvis liten beholder for å sikre lageromsetning.   Produktet bør ikke overføres til plastbeholdere som kan slippe inn fukt. 

 

Mobil SHC Gargoyle 32 anbefales for kjølesystemer hvor kjølemidler med HFC-, HFO- og HFO-/FHC-blandinger brukes.  Den har et bredt bruksområde som spenner fra hjemmebruk/tjenesteyting (HVAC – oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg) til kommersielle bruksområder (konservering av næringsmidler og transport) og industribruk (videreforedling av næringsmidler og frysing).

 

Mobil SHC Gargoyle 32 må ikke brukes i ammoniakksystemer (NH3/R-717).

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

ISO 32

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

31

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,6

Totalt syretall, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,02

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-57

Egenvekt ved 15,6 C, ASTM D4052

0,99

Viskositetsindeks, ASTM D2270

129

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

271

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.