MOBIL™ SLIDEWAY OIL ULTRA

Mobil industrial , Norway

Vangeoljer

Produktbeskrivelse

Mobil™ Slideway Oil Ultra er vangeoljer av høy kvalitet som er spesielt utviklet for smøring av lineærføringer, kuleløpsskruer og vanger til presisjonsverktøymaskiner og metallbearbeidingsmaskiner. Spesielt gir Mobil Slideway Oil Ultra eksepsjonell friksjonsytelse og skjærevæskeseparasjon.

 

Mobil™ Slideway Oil Ultra er nøye sammensatt av kvalitetsbaseoljer og de nyeste, avanserte tilsetningsstoffene som muliggjør kontrollerte friksjonsegenskaper for presisjonsbearbeiding, kompatibilitet med vannholdige metallbearbeidingsvæsker og korrosjonsbeskyttelse av deler og utstyr. De unike tilsetningsstoffene gir veldig gode friksjonsegenskaper for en lang rekke materialer, inkludert stål-mot-stål og stål-mot-polymer og reduserer stick-slip og gnisning. Dette gir en jevn, ensartet bevegelse, og forbedrer maskinens produktivitet og høye nøyaktighet, i tillegg til å forlenge verktøyets levetid og forsterke overflatekvaliteten. Mobil Slideway Oil Ultra er også optimalisert for å kunne separeres fra mange vannholdige skjærevæsker.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Slideway Oil Ultra er spesielt utviklet for å gi utmerket maskinbeskyttelse og bearbeidingsnøyaktighet ved å tilfredsstille de strenge kravene til vangene på  verktøymaskiner. Oljene har utmerket smøreevne og belastbarhet, og bidrar i stor grad til å forbedre kvaliteten på bearbeidede deler, selv på submikront nivå.

 

Mobil Slideway Oil Ultra er utviklet med en klebeevne som hindrer smøremidlene fra å vaskes bort fra vangene. Smøremidler som vaskes bort av kjølemidler kan forårsake unormale lyder, økning i glidemotstand, overbelastning av glidemotorer som fører til driftsstopp og redusert bearbeidingsnøyaktighet.  Mobil Slideway Oil Ultra kan bidra til å forhindre disse forstyrrelsene, selv på bruksområder med kraftig vaskeeffekt fra skjærevæsker.

 

Oljene har veldig god skjærevæskeseparasjon, noe som gjør at verktøymaskinen kan arbeide med høy presisjon og bidra til å maksimere skjærevæskenes levetid og ytelse.

 

I tillegg er Mobil Slideway Oil Ultra testet og optimalisert for kompatibilitet med oljene i Mobil Vactra™ Oil Numbered-serien.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Kontrollerte friksjonsegenskaper

Reduserer stick-slip og forbedrer bearbeidingsnøyaktigheten for presisjonsoppgaver - selv på submikront nivå

Vedheft

Hindrer at smøremiddelet vaskes bort fra kritiske overflater

Separasjon fra vann- og vannholdige skjærevæsker

Hjelper med å øke levetiden og ytelsen til mange vannholdige skjærevæsker

Langvarig rust- og korrosjonsbeskyttelse

Bidrar til redusert nedbryting av glideoverflater, i kontakt med vann og vannholdige skjærevæsker

Flermaterielle egenskaper

Egnet for en lang rekke vangematerialkombinasjoner, noe som gir mulighet for produktkonsolidering

 

Bruksområder

Mobil Slideway Oil Ultra anbefales for smøring av vanger i metallbearbeidingsmaskiner. De er beregnet for bruk i kombinasjon med støpejern, stål og ikke-metalliske materialer. Mobil Slideway Oil Ultra kan påføres for hånd, trykksmøres eller fylles på i sirkulasjonssystemet.

 

     •  Anbefales for horisontale vanger på små til mellomstore verktøymaskiner som brukes til presisjonsoppgaver. De er også egnet for sirkulasjonssystemer i store maskiner og som hydraulikkolje i moderat belastede maskiner.

 

     •  Oljene kan brukes til smøring av kuleløpsskruer, lineærføringer, dreiebenker og overføringsskruer.

 

     •  De anbefales for bruksområder hvor oljekontaminering av den vannholdige skjærevæsken forkorter skjærevæskens levetid.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

68

220

China GB 11118.1-2011, L-HG

X

X

DIN 51502:1990-08 CGLP

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

68

220

Klasse

ISO 68

ISO 220

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

245

255

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

70,5

218,4

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-12

-12

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.