Nuto™ H serien

Mobil industrial , Norway

View the Nuto H Series
Hydraulikkoljer

Produktbeskrivelse

Oljene i Nuto™ H-serien er slitasjehemmende hydraulikkoljer av høy kvalitet som er beregnet på industri- og mobil bruk, hvor det kreves smøremidler  med gode slitasjehemmende egenskaper.

Oljenes effektive oksidasjonsbestandighet og kjemiske stabilitet sørger for lang levetid på oljen ved moderat til krevende bruk.

 

Egenskaper og fordeler

•  Gode slitasjehemmende egenskaper bidrar til å redusere pumpeslitasje og forlenge levetiden på pumper

•  Korrosjonsbeskyttelse bidrar til å redusere virkningen av fuktighet på systemkomponentene

•  Filtreringsevnen hindrer filtertilstopping, selv i kontakt med vann

 

Bruksområder

•  Systemer som bruker tannhjuls-, lamell-, radial- og aksialstempelpumper hvor det kreves oljer med slitasjebeskyttende egenskaper

•  Når det ikke er mulig å unngå kontaminering eller lekkasje av hydraulikkoljen

•  Hvor det ikke er mulig å unngå små mengder vann

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

32

46

68

100

150

DENISON HF-0

X

X

X

 

 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

32

46

68

100

150

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

ISO L-HM (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

32

46

68

100

150

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,872

0,876

0,882

0,884

0,887

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 54 ºC, min, ASTM D1401

15

15

20

 

 

Emulsjon, tid til 3 ml emulsjon, 82 ºC, min, ASTM D1401

 

 

 

10

5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

226

234

242

258

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,3

6,6

8,3

11,0

14,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

31,4

44,0

63,3

96,0

150

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

98

98

98

98

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.