Teresstic™ T 32-100

Mobil industrial , Norway

Turbin- og sirkulasjonsoljer

Produktbeskrivelse

Teresstic™ T 32-100 er en serie høykvalitetsoljer beregnet på turbiner og sirkulasjonssystemer i en lang rekke industrielle anvendelser. Denne produktserien brukes i dampturbiner, i stasjonære gassturbiner med liten belastning og i sirkulasjonssystemer. Teresstic T 32-100-oljene er stadig blitt forbedret opp gjennom årene og de er sammensatt av nøye utvalgte baseoljer og svært effektive tilsetningsstoffer, inkludert antioksidanter, rust- og korrosjonshindrende midler og antiskummidler. Teresstic T 32-100 finnes i fire ISO viskositetsklasser som strekker seg fra ISO VG 32 til 100. Teresstic T 32 og 46 er utviklet for turbinbruk som krever et smøremiddel av høy kvalitet med god oksidasjonsstabilitet, rustbeskyttelse og utmerkede grenseflategenskaper (som luftutslipp, lav skumdannelse og rask luftseparasjon).

Teresstic T-serien er allsidige smøremiddel til en lang rekke forskjellig industrielt utstyr. Disse produktene produseres etter strenge standarder for å sikre konsistent kvalitet år etter år. Teresstic T 32-100-oljene gir brukerne svært pålitelig og effektiv drift, både ved bruk i turbiner og annen industriell bruk. De er spesielt bestandige mot effektene av langvarig eksponering under høy temperatur og har god ytelse i sirkulasjonssystemer - også i systemer som har kort oljeskiftintervall. Denne kombinasjonen av fordeler gjør Teresstic T 32-100 til det rette valget for mange brukere.

 

Egenskaper og fordeler

Teresstic T 32-100-serien har hatt rykte for høy kvalitet og pålitelighet, i tillegg til sin ytelse under vanskelige forhold. Denne produktserien produseres etter de strengeste kvalitetsstandarder.

Denne produktserien omfatter et bredt utvalg av viskositetsklasser og har overlegen ytelse i en rekke industrielle anvendelser. Høykvalitetsbaseoljene og de utvalgte tilsetningsstoffene gir utmerket oksidasjonsbestandighet, som er av helt avgjørende betydning ved bruk i lett belastede gass- og dampturbiner. Utmerket vannseparasjonsevne, bestandighet mot skumming og luftinnblanding er viktige ytelsesegenskaper for alle sirkulasjonssystemer, og spesielt for de som har kort oljeskiftintervall. Svært god rust- og korrosjonsbeskyttelse beskytter under all bruk. Noen av egenskapene og de potensielle fordelene som disse oljene gir er:

  • En lang rekke industrielle anvendelser, inkludert dampturbiner og lett belastede gassturbiner, for allsidighet og effektivt lagerhold
  • Høykvalitetsprodukter med solid rykte for pålitelighet, som fører til mindre vedlikehold og mindre uventet driftsstans
  • Lang brukstid i turbin- og sirkulasjonssystemer fører til lavere kostnader ved produktbytte
  • Produsert etter våre strenge standarder for kvalitetskontroll (Quality Integrity Management System (QIMS))
  • Sammensatt av høykvalitetsbaseoljer og spesielt utvalgte funksjonelle tilsetningsstoffer

 

Bruksområder

Teresstic T 32-100 er en serie turbinsmøremilder av høy kvalitet utviklet for bruk i en lang rekke forskjellige industrielle områder:

  • Sirkulasjonssystemer utsatt for relativt høye temperaturer og som krever lang brukstid
  • Landbaserte og marine dampturbiner og lett belastede, industrielle gassturbiner som krever mineralolje
  • Vannturbiner
  • Hydraulikksystemer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

 

Teresstic Tmøter eller ovegår kravene til: 32 46 68 100
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101 X
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102 X
GE GEK 46506-D X
DIN 51515-1 2010-02 X X X X
JIS K2213 Type 2 med tilsetningsstoffer (2006) X X X
China National Standard GB 11120-89 L-TSA X X X

 

 

Har følgende godkjennelser fra utstyrsprodusenter: 32 46 68 100
Alstom Power HTGD 90 117 X X
Siemens TLV 9013 04 X X

 

 

Teresstic T er anbefalt av EM for bruk i følgende applikasjoner: 32 46 68 100
GE GEK 27070 X
GE GEK 28143A X X

 

 

Typiske egenskaper

 

Teresstic T 32 46 68 100
ISO Viskositetsgrad 32 46 68 100
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40 ºC 32 46 68 100
cSt ved 100 ºC 5,4 6,8 8,5 10,6
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 100 100 95 95
Stivnepunkt, º C, ASTM D 97 -30 -30 -30 -27
Flammepunkt, º C, ASTM D 92 222 218 220 242
Densitet ved 15 ºC kg/l, ASMT D 1298 0,86 0,87 0,87 0,88
TOST, ASTM D 943, h til 2 NN 5000 4500 3500 2500
Kobberkorrosjon, ASTM D 130, 3 h v/ 100 ºC 1B 1B 1B 1B
Rustbeskyttelse, ASTM D 665, sjøvann Pass. Pass. Pass. Pass. (Kun destillert)
Vannseparasjonsevne, ASTM D 1401, min. til 3 ml emulsjon @ 54ºC 15 15 20 20
Skumming, ASTM D 892, Seq I tendens/stabilitet, ml/ml 0/0 0/0 0/0 10/0

 

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.