Univis HVI Series

Mobil industrial , Norway

Hydraulikkoljer med høy viskositetsindeks

Produktbeskrivelse

UNIVIS™ HVI 13 og 26 er utviklet for å gi fremragende viskositetskontroll på bruksområder hvor omgivelsestemperaturen kan variere mye, fra veldig kaldt til varmt. I tillegg til oljenes brede driftsområde, gir disse væskene utmerket slitebeskyttelse, kraftig rust- og korrosjonsbeskyttelse, rask skum- og luftutskilling og fremragende oksidasjonsbestandighet. Disse ytelsesegenskapene bidrar til å gi den beskyttelsen som kreves for å gjøre hydraulikksystemene mer effektive over et bredt driftstemperaturområde.

 

Egenskaper og fordeler

UNIVIS HVI 13 og 26 er utviklet for å levere følgende egenskaper og potensielle fordeler:

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Høy viskositetsindeks – bredt driftstemperaturområde

Utmerket flyteevne ved oppstart i lave temperaturer, forbedret viskositetsbeskyttelse for pumpekomponenter som opererer både ved lave og høye temperaturer

Effektiv skumkontroll og luftutskilling

Rask luftutskilling, som bidrar til å beskytte komponenter mot kavitasjon, slitasje og overflødig varme

Fremragende oksidasjonsstabilitet

Hjelper med å holde komponenter rene og fri for slam og lakk, som reduserer hydraulikkens effektivitet og levetid. Kan bidra til forlenget levetid for oljen og reduserte vedlikeholdskrav

Utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon

Bidrar til å forbedre komponentenes levetid og redusere funksjonsfeil i forbindelse med rust og korrosjonsskader på systemkomponenter

God slitasjebeskyttelse

Komponentenes slitasjehastigheter reduseres med slitasjebeskyttelse, som kan føre til forbedret levetid og redusert vedlikehold for komponentene

 

Bruksområder

     • Stasjonære og mobile hydraulikksystemer som opererer i et bredt omgivelsestemperaturområde og under en rekke ulike betingelser både innendørs og utendørs

     • Systemer hvor det er kritisk med veldig pålitelig oppstart i kaldt vær

     • Bruk hvor smøringskonsolidering og forenkling er nødvendig

 

Typiske produktdata

Egenskap

13

26

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematisk viskositet ved -40 °C, mm2/s, ASTM D445

750

896

Kinematisk viskositet ved -54 °C, mm2/s, ASTM D445

4400

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

<-66

-60

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

404

375

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.