Mobil 1™ 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ 0W-20 er en helsyntetisk motorolje som er utviklet for å bidra til å gi optimal motorbeskyttelse og forbedret drivstofføkonomi. Mobil 1 0W-20 tilfredsstiller eller overgår kravene til ulike kjøretøysprodusenter og utklasser de konvensjonelle oljetypene.  Mobil 1 0W-20 anbefales for SAE 0W-20- og 5W-20-bruksområder.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil 1 0W-20 er fremstilt med en patentert blanding av høytytende syntetiske baseoljer som er forsterket med et nøye balansert tilsetningssystem.  Den helsyntetiske oljen med lav viskositet bidrar til økt motorytelse og forbedret drivstofføkonomi. Mobil 1 0W-20 har høy-temperatur beskyttelse lik oljer av høyere viskositet, og gir samtidig den beste drivstofføkonomien i Mobil 1-serien. Nøkkelegenskaper og  potensielle fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lav viskositet, helsyntetisk olje med avansert yteevne

Bidrar til bedre drivstofføkonomi ved bytte fra høyviskositetsoljer. Den faktiske besparelsen er avhengig av kjøretøy/motortype, utetemperatur, kjøreforhold og motoroljens viskositet.

Unik varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til å redusere oljens aldring, som gir til langvarig beskyttelse

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Hurtig oppstart under kalde forhold og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid

Nøye balansert komponentsystem

Fremragende smøring generelt og ypperlig beskyttelse mot slitasje for mange kjørestiler og forhold, fra enkle til krevende, hvor 5W-20 eller 0W-20 anbefales.

 

Bruksområder

Mobil 1 0W-20 anbefales av ExxonMobil for SAE 5W-20- og 0W-20-bruksområder i alle typer personbiler, SUV-er, varebiler og lette lastebiler som går på bensin.

• Mobil 1 0W-20 er utviklet for å bidra til særdeles god motorbeskyttelse og drivstofføkonomi.

• Mobil 1 0W-20 anbefales for bruk under ekstremt kalde forhold for å bidra til hurtig oppstart og rask smøring. 

• Mobil 1 0W-20 anbefales ikke for totaktsmotorer eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

GM dexos1: GEN2-lisensiert

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

GM 6094M

API CF

API Energy Conserving (SM)

ILSAC GF-3

ILSAC GF-4

Fiat Chrysler Automotive MS-6395

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

API SN PLUS

API SN Resource Conserving

Ford WSS-M2C947-B1

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C962-A1

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SP Resource Conserving

API SP

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-20

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

45

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

8,8

Viskositetsindeks, ASTM D2270

169

HTHS-viskositet ved 150 C, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-51

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,9

Tetthet ved 15,6 C, g/cm3, ASTM D4052

0,838

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.